Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

עשרה כללי אצבע בהוצאה לפועל - יעוץ משפטי חשוב

קיבלתם פסק דין לטובתכם והחייב לא משלם? אתם חייבים בהוצאה לפועל ורוצים לפרוש את החובות או לבצע איחוד תיקים? לפניכם מידע חשוב בנושא. לגזור ולשמור!

מאת: מערכת משפטי |
11.01.11
תאריך עדכון: 22.10.15
5 דק'
עשרה כללי אצבע בהוצאה לפועל - יעוץ משפטי חשוב

1. אם זכיתם במשפט והחייב לא משלם את הסכום הנקוב בפסק הדין, אתם יכולים לחשוב על הליכי הוצאה לפועל. הליכי הוצאה לפועל מתחילים במסירת אזהרה לחייב. לאחר 20 יום מיום מסירת האזהרה, הזוכה יכול לפעול נגד החייב באמצעות הליכי הוצאה לפועל.

רוצים לשאול שאלה בנושא זה? היכנסו לפורום הוצאה לפועל ופשיטת רגל

2. איך פותחים תיק בהוצאה לפועל וכמה יעלה התענוג? הזוכה ע"פ פסק הדין יכול לפנות לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ, לפי נוחיותו. הוא אינו מוגבל לאזור כזה או אחר. אם החייב יגיש התנגדות, ביהמ"ש המוסמך ידון בה.

פתיחת תיק הוצאה לפועל כרוכה בתשלום של 1% מגובה החוב ביום פתיחת התיק בתוספת אגרה. זאת, כאשר מדובר בתיק הוצאה לפועל בשל פסק-דין.
פתיחת תיק הוצאה לפועל בשל שטר או שיק כרוכה בתשלום של 1.25% מגובה החוב ביום פתיחת התיק בתוספת אגרה.

צפירת הרגעה קטנה: התשלום שהזוכה נאלץ להוציא מכיסו מגולגל על החייב, ובסופו של דבר הוא יצטרך לשאת בהם, כמו גם בעלויות אגרות נוספות, במידה שיהיה צורך לנקוט עוד הליכים (אגרת עיקול בבנקים, אגרת פקודת מאסר וכד').

3. נניח שפתחתם תיק בהוצאה לפועל, והחייב לא משלם. במקרה כזה, כדאי להכיר את האפשרות של הטלת עיקול. כנגד חייבים שלא משלמים ניתן להטיל סנקציות, ביניהן מאסר ועיקול. העיקול נעשה כדי לממש את שווי הנכסים לשם פירעון החוב של החייב בהוצאה לפועל. כמו-כן באמצעות עיקול אפשר להשיג את המטרה של הגבלת האפשרויות העומדות בפני החייב להשתמש בנכסים, להבריח אותם או להעלים אותם מפני כונס הנכסים.

את העיקול מטילים על רכוש של החייב, כולל: דירה, מכונית, משכורת, רהיטים, קופות גמל וניירות ערך. ישנם נכסים שאסור לעקל אותם, כמו: מיטה, מקרר, בגדים, כלי מיטה, כלי אוכל, תרופות, חיות מחמד, חיות שמשמשות לנכה לעזר, חפצים אישיים ותשמישי קדושה.

4. ואם אתם מהעבר השני, כלומר: חייבים בהוצאה לפועל, דעו כי אתם צפויים לקבל אזהרה בדואר רשום. כאשר נפתח בלשכת ההוצאה לפועל תיק כנגד החייב, עוד לפני נקיטת ההליכים, יש למסור לחייב "אזהרה". האזהרה תישלח לחייב ע"י לשכת ההוצאה לפועל, בדואר רשום עם אישור מסירה. באזהרה יצוינו כל הפרטים הרלוונטיים להליך, ביניהם: פרטי הזוכה, פרטי בא כוחו של הזוכה (במידה שיש לזוכה עורך-דין שמייצג אותו), שכר טרחת עו"ד, מקור החוב (פסק דין/שטר/שעבד/משכון) וכד'. כמו-כן תצורף לאזהרה הוראת תשלום.

5. אז אם קבלתם אזהרה, תצטרכו להחליט האם אתם מגישים התנגדות, במסגרתה תעלו טענות כנגד חלק מהחוב או כולו, כולל טענת "פרעתי".  חשוב לדעת, כי אם החייב לא מגיש התנגדות בזמן, יראו אותו כמי שמודה בחוב. הוא לא יוכל, ברוב המקרים, לבקש בקשות בנוגע לחוב עצמו, אלא רק בנוגע לדרך התשלום.

6. אם ההתנגדות שהגיש חייב נדחתה, או שהחייב לא הגיש כלל התנגדות, כדאי להכיר את המושג: חקירת יכולת. מדובר בחקירת מצבו של החייב, ההכנסות והחובות שלו. המטרה בחקירת יכולת היא לברר מהי היכולת של החייב לשלם לזוכה את החוב, ולמלא אחר צו התשלומים שניתן נגדו.

7. החייב זומן לחקירת יכולת אך לא התייצב? כדאי לדעת, כי הזוכה או עורך הדין מטעמו יכול לבקש שיוצא כנגדו צו הבאה לביצוע ע"י המשטרה. באישון לילה, השוטר ידפוק על דלתו של החייב, ויעצור אותו כדי להביאו בפני ראש ההוצאה לפועל.

8. מהי טענת פרעתי ומתי אפשר לטעון אותה? טענת "פרעתי" היא טענה שחייב בהליכי הוצאה לפועל יכול לטעון אם הוא מלא אחר פסק הדין שניתן נגדו או אם ישנן סיבות שפוטרות אותו מלבצע את פסק הדין.

אם החייב מעוניין לטעון טענת "פרעתי", עליו לדעת כי נטל השכנוע יחול עליו. על החייב להגיש את הבקשה לראש ההוצאה לפועל, וראש ההוצאה לפועל ידון בה, ויקבע אם ובאיזו מידה החייב יצטרך למלא אחר פסק הדין. ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין שניתן כנגד החייב, כולו או חלקו, מטעמים מיוחדים שיירשמו.

9. חייב שיש נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל יכול לבקש "איחוד תיקים". כלומר: שכל התיקים שנפתחו נגדו ידונו במסגרת תיק אחד. המטרה של איחוד תיקים היא לסייע לחייב, כאשר ניצבים מולו מספר נושים המעוניינים לגבות את חובם. כך, באמצעות איחוד התיקים, הוא יוכל לשלם את חובו לפי תכנית תשלומים מסודרת שתקבע מהי יכולתו הכלכלית האמיתית.
את הבקשה לאיחוד תיקים החייב יכול להגיש בלשכת ההוצאה לפועל שבה נפתחו רוב התיקים נגדו.

במסגרת הבקשה החייב יצטרך לגלות את כל המידע על הנכסים שלו במשך 5 השנים שקדמו לבקשה, וכן אלו תביעות משפטיות וחובות עומדים כנגדו.

10. אם חייב לא יכול לשלם את החובות שלו בתיק הוצאה לפועל, הוא יכול לבקש מראש ההוצאה לפועל להפוך מוגבל באמצעים: אם החוב לא עולה על 20,000 שקלים, שנתיים. אם החוב עד 100,000 שקלים - 3 שנים. חוב העולה על 100,000 שקלים - 4 שנים.

ישנם מספר יתרונות לחייב שמוכרז כ"מוגבל באמצעים", ביניהם: חייב שיש לו תיקים רבים יזכה באיחוד תיקים, ויצטרך לשלם פחות מ-3% כפי שנדרש מחייב באיחוד תיקים רגיל. עם זאת, על חייב מוגבל באמצעים יוטלו מגבלות מעיקות הקשורות ביציאה מהארץ, ניהול חשבון בנק ועוד.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים