נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

נזקי אש - ניהול תביעה מול חברות הביטוח

במקרה המצער של שריפה, הגורמת נזקים לרכוש שלנו, עלינו לפעול מול חברת הביטוח לקבלת פיצוי ולשיקום הנזקים. מניעי חברת הביטוח תמיד מנוגדים לשלנו. מה עלינו לעשות במקרה של שריפה, וכיצד נוכל לדאוג לאינטרסים שלנו?

נזקי אש - ניהול תביעה מול חברות הביטוח

במקרה של שריפה, המבוטח מוצא את עצמו עומד מול חברת הביטוח, ומגלה כי המניעים של חברת הביטוח אינם בהכרח תואמים לשלו. חברת הביטוח שולחת מטעמה אנשי מקצוע, שמאי, חוקר שריפות, חוקר פרטי, מהנדס בנין ואחרים, שיחקרו את המבוטח, ויעריכו את גובה הנזקים. המבוטח מוצא עצמו חשוף בצריח ונתון לחסדיהם של אנשי המקצוע מטעם חברת הביטוח. הם מצידם לא מהססים להעלות סיבות שונות ומשונות, שיצדיקו את דחיית התביעה, ואם לא צלחו בכך, יעלו טענות משמעותיות להפחתת גובה הפיצוי המגיע.

לכן, על המבוטח לפעול ולהיעזר במומחה לניהול תביעות ביטוח מטעמו לביסוס תביעתו, ולא להסתמך על חוות הדעת של השמאי מטעם חברת הביטוח, אשר דואג אך ורק לאינטרסים של המבוטחת. על כן, מומלץ, כי המבוטח יצטייד בחוות דעת שמאית פרטית מטעמו, אשר תשרת אותו ואת טענותיו לקבלת פיצוי מלא והוגן כמתחייב ע"פ הפוליסה עבור נזקיו.

ניהול תביעות מטעם חברת ביטוח כרוך בדברים רבים שמתרחשים "מאחורי הקלעים". כמו כל עסק, חברות הביטוח רוצות להשיא את רווחיהן. על-כן, חברות הביטוח ימצאו דרכים מגוונות לדחות את התביעה או להפחית את התשלום למבוטח. 

חברות הביטוח אמנם עובדות עם שמאים חיצוניים, אך הן מעדיפות את אלו שהערכותיהם נוטות לטובתן. במרבית המקרים, מוצא המבוטח את עצמו מאויים, כי אם לא ישתף פעולה עם חברת הביטוח, לא יקבל את הפיצוי ולא אחת הוא נאלץ להתמודד עם חקירה משפילה, היוצאת מתוך הנחה כי כוונתו להונות ולרמות להוצאת כספים שלא כדין. 

מה חשוב לדעת בהתנהלות מול חברת הביטוח?

דאגו לייצוג הולם
- בתביעות נזקי אש ואחרות עומדות על הפרק שאלות רבות שעשויות להיות במחלוקת. שאלת הכיסוי הביטוחי בהתאם לפוליסה עומדת בראש ובראשונה על הפרק, ובנוסף, שאלות סביב איתור סיבת גורם השריפה, היקף הנזק שנגרם לרכוש והערכת שוויו האמיתי של הרכוש שניזוק. עליכם כמבוטחים להתמודד מול כל טענה שתעלה חברת הביטוח. לדוגמה, במקרה שחברת הביטוח תטען להיעדר כיסוי עקב אי עמידה בדרישות המיגון כמתחייב מהפוליסה, יש לסתור את הקשר בין אמצעי המיגון הנדרש לבין השריפה, וכך להפריך את טענתה. 

אל תהיו תמימים - שלא יהיה ספק, חברת הביטוח ואנשי המקצוע מטעמה עובדים כמכונה משומנת ויעשו הכל כדי להביא לדחיית התביעה או לצמצום היקף החבות. לא אחת פונה אל משרד הח"מ מבוטח ומספר שהגיע למקום השריפה שמאי מטעם חברת הביטוח, ושהכל בסדר, ולאחר מכן מופתע לגלות, שאותו שמאי 'חביב' שנכח במקום, מצא סיבות לדחיית התביעה או נתן הערכה נמוכה שכלל אינה דומה לנזק שנגרם לרכוש.

הזהרו בלשונכם מהרגע הראשון - אל תתפתו למסור מידע שאינו מדויק לנציגי חברת הביטוח ולגורמים אחרים. תתפלאו לגלות שחברת הביטוח מפעילה חוקרים פרטיים, ואף מקליטה אתכם בסתר, וכל מילה שתצא מפיכם, עשויה לשמש נגדכם בעתיד. לדוגמה, מבוטח שנשאל לערך המלאי שניזוק, נתן הערכה גסה לפיה מדובר בשווי של כ- 2 מיליון ₪. לאחר בדיקה עלה, כי ערך המלאי שניזוק היה גבוה בהרבה, וקרוב ל-4 מיליון ₪, אולם חברת הביטוח נתפסה לאותה אמירה כללית שהוקלטה, אותה פלט המבוטח בהיסח הדעת. על כן, אל תתנו לחברת הביטוח כלים נגדכם.

אל תזרקו לאויר אומדנים לא מבוססים - גם במקרה ההפוך, כאשר מבוטח מעריך את שווי הרכוש שניזוק בסך גבוה משוויו בפועל, ולאחר מכן תובע את השווי בפועל, חברת הביטוח יכולה להסתמך על הסתירה בגרסאות לצורך ערעור מהימנות גרסתו במלואה ולהטיל עליו ביטוח חסר, כך שהוא יקבל פיצוי חלקי בגין נזקיו. 

אל תמסרו מסמכים לנציגי חברת הביטוח - באשר לכל מסמך שידרוש מכם השמאי או חוקר התאונות במקום התאונה, או חברת הביטוח בהמשך, בקשו דרישה בכתב, והמציאו את מלוא המסמכים בצורה מסודרת בהמשך, לאחר בדיקתם לעומק ולאחר ששמאי פרטי מטעמכם בדק את ההשכלות הביטוחיות לגביהם. 

אל תעלו חשדות - גם אם יש לכם חשד להצתה מכוונת ואף חשד לגבי זהות המצית, אל תמהרו למסור מידע זה לחברת הביטוח ו/או לכל גורם אחר. לעיתים, אנו חושדים שמישהו מסוים מעורב בהצתה (עובד שפוטר או יריב עסקי או סכסוך אישי), ומעלים זאת בפני נציגי חברת הביטוח. על-פי חוק חוזה הביטוח, אם לא יידענו את המבטחת על סיכון שנוצר לפני אירוע השריפה, אשר יכול היה להשפיע על שיקוליה אם להעניק לנו כיסוי ביטוחי, יתכן שיהיה בכך הסתרת מידע מהותי אשר תוביל לדחיית התביעה ו/או לצמצום החלק היחסי הכרוך בהסתרת המידע. אל תעלו השערות לגבי גורם השריפה, שכן עניין זה יכול להיות לכם לרועץ. השאירו זאת למומחים מטעמכם, שישמרו על האינטרסים הביטוחיים שלכם.

הפגינו יציבות כלכלית - לאחר שריפה, בעיקר בבית העסק, אנו עלולים להקלע למצוקה כלכלית קשה ולהזדקק בדחיפות לפיצוי מהמבטחת. עלינו לשקם את העסק ולעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות שלנו, לבנקים, ללקוחות, לספקים, ואנו נתונים ללחץ כלכלי לא פשוט. חברות הביטוח ערות לכך ולא מהססות לנצל זאת. מתוך ידיעה, כי המבוטח 'לחוץ', הן מציעות פיצוי נמוך בהרבה מהמגיע, שאם נסרב לקבלו, נגרר לתביעה משפטית, שיכולה להמשך מספר שנים. מבוטחים רבים, מתוך אותה מצוקה, יעדיפו לקבל פחות עכשיו מאשר מה שמגיע בנזק מכוסה בעוד כמה שנים, וכך מצליחות חברות הביטוח לנצל את המצוקה לטובתן. על כן, גם אם אתם נמצאים בקשיים כספיים, הפגינו יציבות כלכלית ויכולת להתמודד עם הנזק שנגרם ואל תקבלו כל הצעה שאינה סבירה בעיניכם. 

דאגו לעצמכם מול גורמים נוספים המעורבים בשריפה - כאשר השריפה פוגעת בכמה נכסים שכנים, ובתביעה יהיו מעורבים גופים נוספים וחברות הביטוח העומדות מאחוריהם, תנסה כל חברת ביטוח לגלגל את האחריות לנזק על האחר. במקרה זה חשוב לפעול לטובתכם, ובאמצעות שמאי פרטי מטעמך וחוות דעת של מומחים, אשר יפעלו בראיית האינטרסים הבלעדיים שלך והם אלה שיבחנו  היטב את מקור השריפה. אם מתגלה, כי אש שפרצה בנכס שלך גרמה לנזקים אצל אחרים, עולה סוגיה נוספת ומורכבת של ביטוח אחריות כלפי צד ג', ולרוב כדאי לערב שמאי פרטי מטעמכם שיבדוק גם את הנזק שנגרם לצד ג', ובמידת הצורך לשלב גם עו"ד לצורך שמירה על האינטרסים שלך.

זכאותכם לקבל חדש תמורת ישן 
ביטוח נזקי אש אמור לפצות אתכם על הנזקים שנגרמו עקב השריפה ועל השבת המצב לקדמותו בערכי כינון (קרי: חדש במקום ישן). בנוסף, בהתאם לתנאי הפוליסה, אמורה חברת הביטוח לכסות גם את ההוצאות שנגרמו, כמו שכר-טרחת שמאי ושכר למומחים. במרבית המקרים, חברת הביטוח לא תציע מיד את מלוא הפיצוי המגיע, ויהיה צורך לנהל מולה דין ודברים ולהתעמת עם חוות הדעת מטעמה באמצעות חוות דעת פרטית.

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תביעת ביטוח נזקי רכוש
ראובן כפתורי  - שמאי ביטוח ומהנדס

קבע פגישה עם
ראובן כפתורי - שמאי ביטוח ומהנדס

כפתורי את דבי בע"מ היא חברה העוסקת במתן שירותי שמאות ביטוח פרטית, טיפול הנדסי וניהול נזקי רכוש עבור המבוטחים למול...

לפרופיל המלא