נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חיים ביחד, אבל לא נשואים זה לזו? ייתכן שאתם עונים להגדרה של "ידועים בציבור"

להגדרה של בני זוג כ"ידועים בציבור" משמעות משפטית וחוקית. היא מזכה את בני הזוג בזכויות שונות ומחייבת אותם להערך בצורה שונה לגירושין ולמוות, לעומת זוגות נשואים

חיים ביחד, אבל לא נשואים זה לזו? ייתכן שאתם עונים להגדרה של "ידועים בציבור"

ידועים בציבור הם בני זוג שמקיימים חיי שיתוף זוגיים ומסגרת משפחתית קבועה, אך לא נשואים האחד לשנייה. להבחנה האם בני זוג הם נשואים או שהם ידועים בציבור יש השלכות מבחינה משפטית וחוקית באשר לזכויות ולחובות שלהם. בכתבה זו נתמקד בהגדרה של "ידועים בציבור", בזכויות המגיעות למי שמוגדרים כך על פי חוק, באפשרויות שונות להסדרת היחסים ביניהם ובהמלצות חשובות שכדאי לקחת בחשבון.

ישנם בני זוג שאינם יכולים להתחתן בארץ, כמו, למשל: כהן וגרושה, בני זוג שדתם מעורבות או בני זוג שהרבנות לא מכירה ביהדותו של אחד מהם (או שניהם)

מדוע להיות מוגדרים כידועים בציבור ולא פשוט להתחתן?

ישנן שתי סיבות עיקריות להחלטה של בני זוג לא להתחתן ולהיות מוגדרים כידועים בציבור. הראשונה קשורה לבחירה מודעת של בני הזוג. ישנם אלה אשר אינם מעוניינים להתחתן מטעמים אנטי דתיים ואידיאולוגים או טעמים אחרים, כמו, למשל, אלמנה שיישללו ממנה זכויותיה הפנסיוניות אם תתחתן שוב, ועל כן הם חיים כידועים בציבור.
הסיבה העיקרית השנייה היא חוקית. ישנם בני זוג שאינם יכולים להתחתן בארץ, כמו, למשל: כהן וגרושה, בני זוג שדתם מעורבות או בני זוג שהרבנות לא מכירה ביהדותו של אחד מהם (או שניהם). בפני זוגות כאלה עומדת האפשרות להתחתן בנישואין אזרחיים בחו"ל, או, לחלופין, הם יכולים לחיות חיי זוגיות כידועים בציבור, מבלי להתחתן.

בני זוג המנהלים משק בית משותף ומקיימים ביניהם יחסי שיתוף מלאים עונים בדרך כלל להגדרה של ידועים בציבור

כיצד מגדיר החוק ידועים בציבור?

בני זוג המנהלים משק בית משותף ומקיימים ביניהם יחסי שיתוף מלאים עונים בדרך כלל להגדרה של ידועים בציבור. במושג ניהול משק בית משותף הכוונה היא לחיי משפחה משותפים תחת אותה קורת גג, ממש כמו בעל ואשה נשואים, אך לא לחיים זה לצד זה כשל שותפים לדירה. באשר למושג יחסי שיתוף מלאים, הכוונה היא ליחסי אמון, אהבה וחיבה, הכוללים יחסים אינטימיים כמקובל בין בני זוג נשואים.
חשוב לציין, כי גם מגורים משותפים לפרק זמן קצר יחסית יכולים ליצור מחויבות משפטית מסוג של "ידועים בציבור". הפסיקה אף הכירה כבר בזוג שהתגוררו ביחד 3 חודשים בלבד כ"ידועים בציבור", על כל המשתמע מכך מבחינה משפטית ורכושית.

כמו כל אשה נשואה, הזכאית למזונות אשה מבעלה בנסיבות מסוימות, כך גם ידועה בציבור יכולה לתבוע מזונות מבן זוגה בתקופה שבהם הם חיים ביחד, ובמקרים מסוימים אף לאחר שהם נפרדים

מהן הזכויות של מי שהוגדר כידוע בציבור?

לבני זוג החיים כידועים בציבור ישנן מספר זכויות משפטיות, שכדאי להיות מודעים אליהן. ביניהן: הזכות למזונות, לפנסיה, לירושה ולשיתוף ברכוש.
מזונות - כמו כל אשה נשואה, הזכאית למזונות אשה מבעלה בנסיבות מסוימות, כך גם ידועה בציבור יכולה לתבוע מזונות מבן זוגה בתקופה שבהם הם חיים ביחד, ובמקרים מסוימים אף לאחר שהם נפרדים.
פנסיה - במקרה שבני זוג חיים יחד כידועים בציבור, ואחד מבני הזוג הולך לעולמו, בן הזוג שנותר בחיים זכאי לזכויות הפנסיוניות של בן הזוג שנפטר (קרן פנסיה, קופות גמל וכדומה). בנוסף, תיתכן זכאות לקצבת שארים מהמוסד לביטוח לאומי.
ירושה - על פי חוק הירושה, בני זוג ידועים בציבור זכאים לרשת אחד את השני אם מתקיימים שלושה תנאים: הם חיו חיי משפחה, הם ניהלו משק בית משותף ו-בזמן המוות בן הזוג שנשאר בחיים לא היה נשוי לאחר.
רכוש ושיתוף בנכסים - אמנם, ידוע בציבור זכאי לשיתוף בנכסים של בן הזוג שלו (חזקת שיתוף), אך יש לדעת כי נטל ההוכחה המוטל על ידוע בציבור, אשר טוען לזכות שיתוף בנכסי בן זוגו, גבוה יותר מזה שמוטל על בן זוג נשוי.
הפסיקה קובעת כי במשך התקופה הראשונית של הקשר בין בני הזוג, עדיין אין תחולה לחזקת השיתוף, גם אם הם מוגדרים כידועים בציבור. לעומת זאת, כאשר הקשר מתבסס והיחסים הופכים להיות מחייבים, חזקת השיתוף חלה על הרכוש המשותף, ולפעמים גם על נכסים שהיו לבני הזוג לפני שהכירו האחד את השנייה.

כדי להגן על זכויות הצדדים בעת פרידה או במוות, מומלץ לעגן מראש את הזכויות (וגם את החובות) של בני הזוג במסגרת של "הסכם חיים משותפים"

הסכם חיים משותפים - הסדרת השיתוף בהסכם

אחת הבעיות המרכזיות של זוגות ידועים בציבור הינה שבעת פרידה או בעת פטירת אחד מבני הזוג, על בן הזוג האחר להוכיח כי השניים חיו כידועים בציבור על מנת להיות זכאי לחלקו ברכוש המשותף. מדובר בהליך משפטי שיכול להיות מסובך, ארוך וגם יקר מאוד ויצור קונפליקטים לא פשוטים מול בני המשפחה האחרים של הידוע בציבור שנפטר.
כדי להגן על זכויות הצדדים בעת פרידה או במוות, מומלץ לעגן מראש את הזכויות (וגם את החובות) של בני הזוג במסגרת של "הסכם חיים משותפים".
מדובר בהסכם המזכיר "הסכם ממון" מבחינת תוכנו ומבחינת הרעיון העומד מאחוריו. שניהם נועדו להגדיר את מעמד בני הזוג האחד כלפי השני ואת כלל הנושאים הכלכליים והרכושיים ביניהם, ולמנוע סכסוך בעת פירוד.
עריכת הסכם חיים משותפים מועילה לבני הזוג הידועים בציבור בעת פירוד, מאחר שההסכם חוסך את ההליך המשפטי המייגע של הוכחת היותם ידועים בציבור, כמו גם את המאבק המשפטי הלא קל על קבלת הזכויות הנובעות מקשר זה.
יחד עם זאת, הסכם חיים משותפים, ממש כמו הסכם ממון, אינו מספיק במקרה של פטירה, ולכן, מומלץ לערוך במקביל גם צוואה.

מומלץ מאוד לכל אחד מבני הזוג הידועים בציבור לערוך צוואה תקפה ומחייבת שבמסגרתה ייקבעו זכויות בן הזוג האחר במקרה של פטירה. רק כך תבטיחו לבן הזוג האחר את הזכויות הרכושיות המגיעות לו במקרה של פטירה ותמנעו סכסוכים משפטיים עם בני משפחה אחרים

מה תפקיד הצוואה עבור בני זוג החיים כידועים בציבור?

מומלץ מאוד לכל אחד מבני הזוג הידועים בציבור לערוך צוואה תקפה ומחייבת שבמסגרתה ייקבעו זכויות בן הזוג האחר במקרה של פטירה. רק כך תבטיחו לבן הזוג האחר את הזכויות הרכושיות המגיעות לו במקרה של פטירה ותמנעו סכסוכים משפטיים עם בני משפחה אחרים (ילדים, הורים) שינסו לנשל את בן הזוג מזכויותיו. ולהפך.
את הצוואה, כמו גם את הסכם החיים המשותפים, מומלץ לערוך באמצעות עורך דין המצוי בתחום ויידע כיצד לנסח את שניהם בצורה מקיפה וממצה, שתמנע מאבקים משפטיים מיותרים במקרה של סיום הקשר הזוגי מכל אחת מהסיבות.

לסיכום, למעמד של ידועים בציבור משמעויות חוקיות, משפטיות וכלכליות חשובות, דומות מאוד לאלה של בני זוג נשואים, ומומלץ לכן לעגן את המעמד באופן פורמלי באמצעות הסכם חיים משותפים.

* לוי את בני משרד עורכי דין, עוסקים בדיני משפחה וגירושין, צוואה וירושה, מתמחים בעריכת הסכמי חיים משותפים וצוואות

** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי

 

ליצירת קשר עם עו"ד שיר לוי מרגלית
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
חזקת השיתוף הסכם נישואין ידועים בציבור
עו"ד שיר לוי, משרד עורכי דין לוי-בני

קבע פגישה עם
עו"ד שיר לוי, משרד עורכי דין לוי-בני

משרד הבוטיק לוי את בני מקפיד להיות מעודכן, מעניק לכל לקוחותיו יחס אישי, ליווי צמוד ומקצועי לאורך כל ביצוע ההליכים...

לפרופיל המלא