Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

בית החולים יאפשר הפריה חוץ גופית מתורם נשוי לא אנונימי

ביהמ"ש: "אל לבית חולים לסרב ליתן הטיפול, מכח הדין וחובתו ליתן טיפול לחולה , כמשמעותו בחוק זכויות החולה"

מאת: עו"ד אורנית אבני-גורטלר |
16.06.11
תאריך עדכון: 22.10.15
3 דק'
בית החולים יאפשר הפריה חוץ גופית מתורם נשוי לא אנונימי

בית המשפט הורה לבית החולים לאפשר הפריה חוץ גופית כאשר תרומת הזרע היא מגבר נשוי ידוע (לא אנונימי). השאלה שעמדה לדיון היא: האם המדינה (משרד הבריאות) ובית חולים אליו פונה אשה לקבל טיפול של הפריה חוץ גופית מזרעו של תורם נשוי, רשאים לסרב לטיפול?

את הבקשה לחייב את בית החולים לאפשר את הטיפול הגישה רווקה ילידת 1974, אשר נמצאת בקשר רומנטי עם גבר שנמצא בהליכי פירוד מאשתו, אך עדיין נשוי לה באופן רשמי. האשה (התובעת) ובן זוגה רצו ילד משותף, ופנו לבית החולים לצורך טיפולי פוריות, אך לאחר שהאשה עברה את הליך מילוי הטפסים, שאלונים ובדיקה גופנית, נאמר לה כי לא ניתן לתת לה את טיפולי הפוריות מכיון שבן זוגה נשוי לאשה אחרת.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום רשלנות רפואית

משרד הבריאות טען, כי יש מקום לתת לאשת הגבר להשמיע את טענותיה לפני שבית המשפט יכריע בנושא. זאת, בין היתר, מחשש לעיגון האשה וכן לאור קיומן של תקנות ההפריה החוץ גופית, לפיהן אשה רווקה שרוצה לבצע הפריה חוץ גופית יכולה לבצע זאת רק מתורם שזהותו אינה ידועה לה.

בית החולים חייב לתת טיפול

השופט יוסף שפירא סקר את ההתפתחויות הטכנולוגיות והחברתיות שחלו בתחום המשפחה וההפריה המלאכותית החוץ גופית. בתוך כך, בחן השופט את הזכות להורות ואת הזכות לפיתוח האישיות. השופט קבע, כי זכויותיה של המבקשת להפריה מלאכותית, לתרומת ביצית או לתרומת זרע ראויות להגנה מכח זכותו של אדם לפיתוח חופשי של אישיותו.

"בהעדר נימוקים כבדי משקל, אין החברה רשאית להתערב בשאלת האינטימיות של ההולדה... בתוך כך יש לנהוג בשוויון באשה נשואה ובאשה רווקה בכל הנוגע לסוגיית ההפריה החוץ גופית", כתב השופט בפסק הדין.

לאחר מכן דן השופט בחובתו של בית החולים לתת טיפול, וקבע בעניין זה, כי קבלת חולה ומתן טיפול, במיוחד בענף רפואה מיוחד, הם חובותיו של הרופא, הצוות הרפואי ובית החולים.
נפסק, כי לבית החולים לא הייתה סמכות לסרב לטפל באשה, שכן רופא או בית חולים חייבים להעניק טיפול רפואי כל עוד יש להם את המומחיות המקצועית הנדרשת והרשיונות הדרושים לשם כך.

עוד נקבע, כי אין מקום לתת לאשת הגבר להשמיע טענותיה, מכיון שהמדינה מייצגת את עמדתה כראוי.
בסיכום נפסק, כי איזון השיקולים מביא לקבלת הבקשה, וכי יש לאפשר לתובעת לקבל את הטיפול המיוחד שבית החולים מבצע בתחום מומחיותו. "אל לבית חולים לסרב ליתן הטיפול, מכח הדין וחובתו ליתן טיפול לחולה , כמשמעותו בחוק זכויות החולה", חתם השופט שפירא בדברים אלו את פסק הדין.

רוצים לקרוא את פסק הדין? תקדין - פסק דין

(ה"פ 25340-04-11 פלונית נ' מדינת ישראל-שר הבריאות ואח')

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים