משפטי– זאפ
משפטישונותפיצוי על ביטול טיסהאושר לקריאה ראשונה: נוסע שטיסתו תתעכב או תבוטל יהיה זכאי לסיוע או לפיצוי

אושר לקריאה ראשונה: נוסע שטיסתו תתעכב או תבוטל יהיה זכאי לסיוע או לפיצוי

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה, של ח"כ אחמד טיבי. ההצעה קובעת תנאים ונסיבות שבהתקיימם נוסע יהיה זכאי להטבות בשל ביטול, עיכוב או סירוב להעלותו לטיסה. ההטבות כוללות סיוע ללא תשלום, החזר הוצאות, כרטיס טיסה חלופי ופיצוי כספי, בהתאם לנסיבות שקבע החוק

מאת: מערכת משפטי
21.07.11
תאריך עדכון: 21.07.11
3 דק'
אושר לקריאה ראשונה: נוסע שטיסתו תתעכב או תבוטל יהיה זכאי לסיוע או לפיצוי

במהלך הדיון אישרה הוועדה סעיף הקובע כי רשות שדות התעופה תציב בנמלי התעופה שילוט בולט שבו יוצגו לנוסע זכויותיו לפי החוק. כמו כן, מפעילי הטיסות והמארגנים יציבו את השילוט בנקודות המכירה כולל באתרי האינטרנט שלהם. הוועדה קיבלה את הצעת היו"ר ח"כ כרמל שאמה-הכהן, לפיה שר התחבורה יהיה ראשי לקבוע את נוסח השלט או לקבוע איזה מידע חייב להיות בשלטים.

לא ניתן להתנות על זכויות הנוסע
עוד נקבע בדיון,  כי לא ניתן יהיה להתנות על הזכויות של הנוסע, והוראות החוק יחולו גם אם הנוסע יוותר עליהן או יחתום על הסכם שלא מקנה לו את הזכויות. כמו כן, החוק יחול גם על טיסות פנים ארציות. בטיסות פנים ארציות יהיה הנוסע זכאי לשירותי סיוע בלבד, אלא אם שר התחבורה יקבע בתקנות מקרים בהם הנוסע יהיה זכאי גם לפיצוי.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו לפורום צרכנות

עוד אושר, כי נוסע שקנה כרטיס ומפעיל הטיסה או המארגן מסרב להעלותו לטיסה מטעמים שלא תלויים בו (כמו מקרים של רישום יתר), יהיה זכאי לקבל באופן מיידי שירותי סיוע, פיצוי כספי וכן השבת התמורה ששילם עבור הכרטיס או כרטיס טיסה חלופי.

בדיונים הקודמים אישרה הוועדה, כי איחור של 8 שעות ייחשב כביטול טיסה (
flight cancellation) , ויקנה לנוסעים זכות לקבל פיצוי כספי בנוסף להשבת התמורה ששילם וסיוע שיקבל בשדה התעופה בשל העיכוב. כמו כן נקבע כי נוסע שטיסתו התעכבה שעתיים ומעלה יהיה זכאי למזון, משקאות, שתי שיחות טלפון ומשלוח הודעה באמצעות פקס או דואר אלקטרוני.

החזר הוצאות ושירותי סיוע
נוסע שטיסתו עוכבה למשך יותר מ-5 שעות ועד ל-8 שעות (אז תיחשב הטיסה ככזו שבוטלה) זכאי לקבל גם החזר הוצאות ושירותי סיוע בהם אירוח בבית מלון אם מדובר בשהייה לילית ושירותי הסעה למלון וממנו. במקרה כזה קבעה הוועדה, הנוסע יוכל להחליט אם הוא מקבל את הפיצוי וממשיך להמתין לטיסה או מבטל את העסקה, כאשר אם יבחר לבטל את העסקה הוא יוכל לקבל את הכסף ששילם עבור הטיסה ולתבוע פיצוי בגין הנזק שנגרם לו.

חישוב הפיצוי
בדיונים קודמים נדונה גם סוגיית הפיצוי לנוסע שחברת התעופה החליטה להעבירה למחלקה ברמה נמוכה מזו עליה שילם. הוועדה קיבלה את הצעת היו"ר שאמה-הכהן, לקבוע נוסחה קבועה, שלפיה בטיסות של עד 2,000 ק"מ יפוצה הנוסע ב-50% מהמחיר ששילם, בטיסות מ-2,000 ק"מ ועד 4,500 יפוצה ב-75% ממחיר הכרטיס ומי שטס למרחק של מעל 4,500 ק"מ יפוצה ב-100% ממחיר הכרטיס. עוד נקבע כי הפיצוי יועבר לנוסע תוך 14 יום.

סירוב להעלות נוסע לטיסה
במהלך הדיונים עסקה הוועדה גם בסוגיית הזכאות של הנוסעים לפיצוי אם הסירוב להעלות נוסע לטיסה או עיכוב או ביטול הטיסה היו מטעמי ביטחון. נציגי השב"כ טענו כי אם יוחלט להטיל על המדינה לפצות נוסעים שעוכבו ולבסוף אושרו לעלות על טיסה שיצאה, הדבר יגרום לכך ששיקולים כלכליים יהיו מעורבים בבדיקה. חברי הכנסת טיבי וישראל חסון טענו, כי קורים מקרים בהם אזרחים מעוכבים לעיתים יתר על המידה, והוסיפו כי במקרים כאלה יש לפצות את הנוסעים. לבסוף החליטה הוועדה שלא להכריע בשלב זה בסוגיה, ולדחות את העיסוק בנושא לשלב הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום