Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

חקירת עדים מומחים בתיקי ירושה

ישנם מקרים בהם רשימת המומחים המשתתפת בניהול תיקי התנגדות לקיומה של צוואה היא רחבה, וכוללת מומחים רפואיים ומומחים להשוואת כתבי יד

מאת: עו"ד בעז קראוס | עו"ד קראוס בעז
18.04.16
תאריך עדכון: 18.04.16
4 דק'
חקירת עדים מומחים בתיקי ירושה

נעמי, נכדתה של ניצולת שואה שהלכה לעולמה בגיל מבוגר, הופתעה לגלות צוואה שכללה הוראת הורשה לשכן של המנוחה, שמתגורר בקומה שמעליה.
נעמי לא יכולה היתה להסתיר את ההלם: "אני הייתי כל עולמה של סבתא במשך חייה, הייתי קרובה אליה יותר מאשר לאמי...". 

במקרים לא מעטים, צוואות המעדיפות זרים על פני קרובים, מעוררות תמיהה. בלתי הגיוני שהמנוחה תעדיף, מתוך רצון חופשי, שכן, ואת הנכדה האהובה תנשל לחלוטין. מקרה שכיח זה ממחיש את אחד הקשיים המרכזיים בתיקי ירושה - קיומן של צוואות שנערכו בידי עורכי דין "מומחים", כאשר העד המרכזי שיכול לסתור את המסמך ואת גרסת עורך הדין - הוא המצווה, אשר איננו עוד בין החיים. 

צוואה בפני נוטריון

למעשה, במקרים בהם מדובר בצוואה הנערכת בפני נוטריון, אזי המצווה הוא לא רק העד המרכזי שיכול היה לסתור את עדות הנוטריון, אלא אף העד היחיד שהיה נוכח במעמד עריכת הצוואה הנטענת. 

מציאות זו מציבה קושי עצום בפני יורש שמבקש לערער על קיומה של צוואה שכזו. הקושי הוא כפול, שכן לא זו בלבד שעדותו של עורך הדין לא ניתנת לסתירה מאחר שהמצווה כבר איננו בין החיים, אלא שמדובר בעד מקצועי ומנוסה ששהותו בבית המשפט היא לחם חוקו.

היערכות מראש - החשיבות

תמונת מצב זו בתיקי ירושה מגבירה את הצורך בהיערכות מיוחדת לחקירת עדים מומחים, תוך תכנון המבוסס על תחכום ויצירתיות, וכן ניצול כל נקודת היאחזות - הן בשלבים הראשונים של בניית התיק והן במהלך החקירה עצמה. 

היערכות מראש משמעה חקירה מדוקדקת של כל הסובב את הליך עריכת הצוואה, תוך בדיקת הגורמים שהיו מעורבים בתהליך (בדרך כלל, הנהנים בצוואה). הכנות אלה כוללות אף ביצוע שיחות מתועדות ומוקלטות עם המעורבים בפרשה, לרבות העד המומחה עצמו. בשלבים אלה החקירה מבוססת על קיומו של 'רצון טבעי' מצד אותם גורמים לנסות ולרצות את המנושלים. מסיבה זו, במקרים לא מעטים ניתנת גרסה ראשונית שאינה תואמת באופן מלא לדברים הנאמרים, בסופו של דבר, על דוכן העדים.

יצירה מכוונת של גרסאות, מטבע הדברים, מולידה אי התאמות ולו מינוריות. עובדה זו יכולה לשחק לידי עורך הדין המטפל בתיק כדי להפתיע, לקעקע אמינות ולזרוע סדקים אותם ניתן להרחיב באמצעות נתונים נוספים שיאספו. 

במקרים בהם הצוואה היא צוואה בעדים - קיימת אפשרות רחבה לתיעוד גרסאות ראשוניות של כל המעורבים, כאשר מציאות החיים מלמדת שריבוי המשתתפים באירוע - העדים ועורך הדין - מאפשר כר נרחב יותר של אי דיוקים ובמצבים קיצוניים - אף גרסאות הסותרות זו את זו במהותן.

מצג עובדתי רחב

אפשרות חשובה נוספת בתהליך ההיערכות לחקירה מקדימה היא הצגת מקרים דומים בפני העד ובחינת גישתו במצבים בעייתיים. פסק דין שניתן לאחרונה בהליך התנגדות לקיומה של צוואה בה אם ציוותה את כל עזבונה לביתה ונישלה את הבן, ממחיש את חשיבותו של מישור חקירתי זה. באותו מקרה, דאג הבן להציג בפני עורך הצוואה מקרה דומה לשלו, תוך תיעוד תגובותיו של עורך הדין בדבר דרך הפעולה המומלץ על ידו. כאשר איש מקצוע פועל בדרכים בעייתיות, הדבר יצוץ אף במקרים דומים אחרים שיובאו בפניו. תגובותיו והמלצותיו המתועדות של עורך הדין הובאו בפני בית המשפט והיוו בסיס למתן משקל מהותי יותר לעובדות שלא היה בהן, לכשעצמן, כדי לפסול את הצוואה. 

בסופו של דבר, בית המשפט פסל את הצוואה וקיבל את ההתנגדות לקיומה, על בסיס מצג עובדתי רחב לנוכח התנהגותו הבעייתית המתועדת של העד. 

'הכה' את המומחה

ישנם מקרים בהם רשימת המומחים המשתתפת בניהול תיקי התנגדות לקיומה של צוואה היא רחבה וכוללת מומחים רפואיים ומומחים להשוואת כתב יד. אלה הם עדים מקצועיים ותוכן עדותם זר, בדרך כלל, לעורך הדין המופקד על החקירה. מצב זה מחייב הכנה והבנה רחבה בתחום הנחקר כדי לשלול הטיה והטעיה מצד העד בניסיונו לבסס את מסקנותיו.

כשמדובר בעדים מקצועיים מסוגים אלה, קיימת חשיבות רבה למציאת נקודת התורפה והתמקדות בה, תוך בנייה שיטתית של מבוך שיוביל את העד למסקנה המתבקשת. ללא כן, עדים מומחים שכאלה יוכלו לתת תשובות שיאפשרו להם להתחמק מהמסקנה אליה הם מובלים, מבלי שלבית המשפט יהיו היכולת והידע להתמודד עם תשובות העד. 

המסקנה המתקבלת מניהול תיקי ירושה היא כי הכנה שיטתית, הכוללת ניהול מדוקדק של איסוף ויצירת בסיס חקירה נאות, היא כורח נדרש לשם הצלחה בהליכים שמיסודם מכילים פן חסר, לאור היעדרותו של העד המרכזי בפרשה, הוא המצווה עצמו.

* משרד עו"ד בעז קראוס מתמחה בדיני ירושה ומשפחה

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

מאמרים נוספים