נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק עבודת נשים - שמירה על זכויות בהריון ובמצבים נוספים

חוק עבודת נשים מסדיר את תנאי ההעסקה של נשים בהקשרים רבים. לצד חוקים נוספים, מבטיח החוק שמירה על זכויות העובדות ומספק להן הגנות משמעותיות

מאת: עו"ד ורו"ח אסף פרץ | | זמן קריאה: 4 דק.
חוק עבודת נשים - שמירה על זכויות בהריון ובמצבים נוספים

חוק עבודת נשים (תשי"ד-1954) הוא חוק מיוחד, הקובע הגנות ייחודיות לנשים, ומעגן זכויות הרלוונטיות עבורן כעובדות, מתוקף נסיבות החיים ומאפייני החיים בישראל, ובשל מעמדן הייחודי וצורכיהן, הנובעים מעצם היותן נשים עובדות. מדובר בחוק בעל חשיבות חברתית גבוהה מאוד. בעזרת חוק זה, לצד חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והחוק למניעת הטרדה מינית, שואף המחוקק בישראל להפוך את סביבת העבודה של נשים לנגישה עבורן, בטוחה ובלתי פוגענית.

החוק מסדיר סוגיות מרכזיות וחשובות, הנוגעות לנשים מועסקות. מדובר בחוק בעל חשיבות חברתית גבוהה מאוד. בעזרת חוק זה, לצד חוק שוויון הזדמנויות בעבודה והחוק למניעת הטרדה מינית, שואף המחוקק בישראל להפוך את סביבת העבודה של נשים לנגישה עבורן, בטוחה ובלתי פוגענית.

בין היתר, נקבע בחוק כיצד על המעסיק לנהוג ומהן זכויות הנשים בנסיבות מסוימות.

כך, מתייחס חוק עבודת נשים למצבים הבאים: 

• אשה מנסה להרות ועוברת טיפולי פוריות; 

• אשה בהריון נדרשת לצאת מהעבודה לשם בדיקות רפואיות; 

• אשה מיניקה ו/או מגדלת את ילדיה ונדרשת בשל כך להיעדר מהעבודה בשעות מסוימות ועוד.

סעיף 7(ג)(4) לחוק קובע, כי עובדת שמנסה להרות ומקבלת לשם כך טיפולי פוריות, זכאית להיעדר מעבודתה בנסיבות מסוימות. כך, רשאית עובדת להיעדר מהעבודה לשם ביצוע טיפולים וביצוע בדיקות. 

מה קובע חוק עבודת נשים לגבי נשים המנסות להרות?

סעיף 7(ג)(4) לחוק קובע, כי עובדת שמנסה להרות ומקבלת לשם כך טיפולי פוריות, זכאית להיעדר מעבודתה בנסיבות מסוימות. כך, רשאית עובדת להיעדר מהעבודה לשם ביצוע טיפולים וביצוע בדיקות. 

סעיף זה מטיל על המעסיק חובה לאפשר לעובדת את ההיעדרות, ובד בבד קובע שני תנאים למימוש זכותה של העובדת. תנאי ראשון - על העובדת להציג למעסיק אישור רופא, המעיד על הצורך בביצוע טיפול ו/או בדיקה ומועד קיומם; תנאי שני - העובדת נדרשת להודיע למעסיק על היעדרותה הצפויה מבעוד מועד (סעיף 7(ג1) לחוק).

למרבה הצער, לא מעט נשים העוברות טיפולי הפריה חוות הפלות. גם למצב זה מתייחס החוק.

מה מגיע לעובדת שעוברת הפלה?

אשה עובדת שעוברת הפלה (גם אם היא לא עוברת טיפולי פוריות) זכאית לחופשת מחלה בת שבוע. כך קובע סעיף 7 לחוק. כמובן, החוק מתייחס גם למצב הרצוי: אשה מצליחה להרות. כשהאשה בהריון, מעניק לה החוק זכויות והגנות, בהתאם לצרכיה הייחודיים במהלך תקופת ההריון.

מהן זכויותיה של עובדת בהריון?

לפי החוק, לנשים הרות מגיעות בתקופת ההריון מגוון הגנות וזכויות; להלן ההגנות והזכויות המרכזיות:

הזכות להיעדר מהעבודה לשם בדיקות, טיפולים ו/או פיקוח רפואי בזמן ההריון: סעיף 7(ה) לחוק קובע כי עובדת בהריון רשאית להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות במהלך ההריון, מבלי שההיעדרות תנוכה מהשכר. הזכות מוגבלת בזמן: לא ינוכה שכרה של העובדת למספר שעות הקבוע בחוק. כך, לפי סעיף 7 (ה)(2), עובדת שעובדת במשרה מלאה רשאית להיעדרות בשכר לבדיקות עד 40 שעות במהלך ההריון. 

הגנה מפני עבודה מאומצת: החוק מונע מהמעסיק להעסיק נשים בהריון, באופן העלול להכביד עליהן ולסכן אותן. החוק דורש מהמעסיק התחשבות מיוחדת במצבן האשה כך, למשל: למעסיק אסור להעסיק עובדת בשעות נוספות, החל מהחודש החמישי להריון (סעיף 2 לחוק); וכן בימי המנוחה ובמשמרת לילה (סעיפים 3-4 לחוק). אם העובדת הסכימה לעבוד בתנאים אלה, המעסיק יכבד את הסכמתה, אם תציג בפניו אישור רופא מתאים (סעיף 10 לחוק).

חוק עבודת נשים מגן על נשים הרות מפני סיכון ההריון גם בסעיפים 7(ג)(1) - (ג)(1ב), בהם נקבע כי עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה בנסיבות בהן סוג העבודה, מקום העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת או את העובר. 

  

חוק עבודת נשים מגן על נשים הרות מפני סיכון ההריון גם בסעיפים 7(ג)(1) - (ג)(1ב), בהם נקבע כי עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה בנסיבות בהן סוג העבודה, מקום העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת או את העובר. 

במקרים אלה, על העובדת להציג אישור רפואי המבסס את החשש. המעסיק יוכל להציע לעובדת עבודה חלופית. אם גם עבודה זו לא תתאים לעובדת בשל מצבה ותסכן את בריאותה, על המעסיק לאפשר לה להיעדר.

מה לגבי שמירת הריון?

החוק מתייחס כמובן גם למצב זה וקובע בסעיף 7(ג)(1) כי עובדת המציגה אישורים רפואיים המעידים על הצורך בשמירת הריון זכאית להיעדר ממקום עבודתה. העובדת מקבלת את השכר בתקופת שמירת ההריון מהמוסד לביטוח לאומי ולא מהמעסיק. 

הזכות לשמירת מקום העבודה בזמן שמירת הריון קשורה לאחת ההגנות החשובות, העומדות לעובדות בהריון: הגנה מפני פיטורין. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע כי פיטורי עובדת הרה בשל הריונה מהווה אפליה אסורה. סעיף 9א[2](א) לחוק עבודת נשים משלים את ההסדר הנ"ל וקובע איסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסתה של העובדת, גם אם הפכה מוגבלת, או בלתי כשירה לעבוד עקב הריונה. 

הזכות להיעדר מהעבודה וההגנה מפני פיטורין מתקיימות גם לאחר הלידה, עם שלל הגנות וזכויות המוענקות לעובדת לאחר לידה. 

מהן זכויותיה של העובדת לאחר לידה?

בין הזכויות הבולטות המגיעות לעובדת לאחר לידה, המעוגנות בחוק, יש חשיבות רבה לזכויות הבאות: זכות לחופשת לידה (סעיף 6 (ב) ו-(ג)); זכות לפיצול חופשת הלידה (סעיף 6(ב1); הזכות להארכת חופשת הלידה ולחופשה ללא תשלום (סעיף 7 (ד)(1) - (ד4); וכמובן שעת אם: סעיף 7 (ג)(3) קובע כי עובדת במשרה מלאה, רשאית להיעדר מהעבודה ללא ניכוי משכרה, משך שעה אחת ביום, במהלך ארבעת החודשים לאחר סיום חופשת הלידה.

לסיכום: חוק עבודת נשים מבסס זכויות רבות חשיבות ומספק הגנות משמעותיות לנשים עובדות. מעסיק שאינו מכבד את הקבוע בחוק צפוי להיענש וניתן להטיל עליו קנס ואף מאסר. עובדת שהופרו זכויותיה יכולה לתבוע מהמעסיק פיצוי ואף לקבל צווים מתאימים שימנעו את הפגיעה בה. 

 

הורדה של החוק מאתר ביטוח לאומי

לקבלת ייעוץ מעו"ד, השאירו פרטים ויצרו עמכם קשר בהקדם
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
זכויות נשים בהריון זכויות נשים חוק עבודת נשים סקירת פסקי דין זכויות נשים
עו"ד ורו"ח אסף פרץ

קבע פגישה עם
עו"ד ורו"ח אסף פרץ