עורכי דין משרד הבטחון ונכי צה"ל

עורכי דין המתנהלים מול משרד הבטחון ודואגים למימוש זכויות נכי צה"ל, כפופים למסגרת משפטית נוספת על המסגרת האזרחית - מסגרת המשפט הצבאי. מערכת המשפט הצבאי מהווה מערכת משפט ייחודית ונפרדת, בעלת חוקים משלה וערכאות שיפוטיות משלה. לעיתים, טיפול בעניין משפטי-צבאי, מחייב פניה במקביל הן למערכת הצבאית והן למערכת האזרחית, וישנה חשיבות עליונה לידיעה ולהבנה לאיזו מערכת משפט יש לפנות ובאיזו דרך, כדי להביא לתוצאות המיטביות עבור הפונה. גם החקיקה בנושאי זכויות משרתי מוסדות הביטחון משתנה וכפופה להחלטות הועדות הרבות, ומחייבת להיות תמיד עם היד על הדופק ומודעים לחידושי החקיקה.

חיפוש מתקדם