• 8 במרץ 2015

  פיצויי פיטורים

  שלום רב,

  פוטרתי ממקום עבודתי לאחר 3 שנים, למיטב ידיעתי הנני אמור לקבל את הפיצויים בתום יחסי עובד מעביד, המעביד שלי אמר לי היות והוא מפריש לי כספים לקופת גמל וישנם כספים על חשבון הפיצויים, הינו אמור למלא טופס 161 כדי למשוך את הכספים, יוצא איפוא שאת כספי הפיצויים אקבל שלא במועד, מה הנני אמור לעשות?

  בתודה מראש

  8 במרץ 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 9 במרץ 2015

  פיצויי פיטורים

  על פי חוזר שהוציא הממונה על הביטוח חייבת חברת הביטוח או קרן הפנסיה לשחרר את צבירת הפיצויים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים תוך 30 יום מהיום בו הומצאו לקרן הפנסיה או חבר הביטוח כל המסמכים הנדרשים לשחרור הכספים.
  סעיף 20(ה) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. מעסיק שלא עמד בחובת ההודעה לקופת הגמל על שחרור כספי פיצויי הפיטורים לטובת העובד, תוך 15 יום מיום הפיטורים, תחול עליו חובת תשלום פיצויי הלנה בגין כל תקופת האיחור.

  9 במרץ 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?