• 27 ביולי 2015

  יום בחירה ע"פ חוק

  שלום רב.
  בחברה שאני עובד בה טוענים שאין ימי בחירה ושלא עובדים לפי הסכמים קיבוציים.
  האם זה אפשרי? אם כן, ע"פ אילו חוקים עובדים?

  27 ביולי 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 28 ביולי 2015

  יום בחירה ע"פ חוק

  סעיף 6 לחוק חופשה שנתית עוסק במועדי החופשה:
  (א) החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה שבעדה היא ניתנת, או במשך שנת העבודה שלאחריה.
  (תיקון מס' 7) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 11) תש"ע-2010 (תיקון מס' 14) תשע"ד-2014
  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי עובד לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת במועד שיבחר ויום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת, ואולם אין ברשימת הימים כאמור כדי לפגוע בהוראות סעיף 5, ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 30 ימים מראש לפחות.

  28 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?