• 20 בספטמבר 2015

  הפרשות סוציאליות

  משכורת של עובד מורכבת משכר יסוד שזה קבוע ובונוס לפי ביצוע שזה משתנה כל חודש. האם צריכים להפריש לי פנסיה גם מהבונוס?
  בנוסף רוצים להחתים אותי על סעיף 14. מה זה אומר? האם צריכים להפריש מהבונוסים או לא?
  תודה

  20 בספטמבר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 21 בספטמבר 2015

  הפרשות סוציאליות

  על פי צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה השכר הפנסיוני (השכר ממנו שי להפקיד לפנסיה), הוא השכר ממנו מחשבים את פיצויי הפיטורים: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת-משפחה, תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, ועמלות. תקרת ההפקדה על פי צו ההרחבה הכללי היא השכר הממוצע במשק. השכר הפנסיוני אינו כולל בדרך כלל שעות נוספות. יחד עם זאת, יש לברר אם חל עליך הסדר הפנסיוני אחר בהתאם להסכם קיבוצי מפעלי או ענפי. מידע זה קיים בהודעה לעובד שעל כל מעסיק לתת לעובד בתחילת עבודתו או בשינוי תנאי העבודה או לפי בקשת העובד. במקרים בהם העובד זכאי על פי הסכם להסדר פנסיוני טוב יותר מאשר זה הקבוע בצו ההרחבה הכללי אין תוקף להסדר הכללי. במקרים רבים זכאי עובד לפיצויי פיטורים גם על עמלות. לגבי רכיבים ספציפיים (כגון הבראה, ביגוד וכו') יש לבדוק בנוסח ההסכמים החלים עליך. במקרה של מחלוקת יש לפנות לייעוץ משפטי. אם למעסיק עובדים רבים ייתכן שיש עילה לתובענה ייצוגית.

  21 בספטמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?