• 11 בנובמבר 2015

  161

  כיום אני יודע שלמעסיק אסור למשוך אליו חזרה את כספי הפיצויים ל הפנסיה למעט מקרים חריגים וכמובן שהוא חייב לשחרר את כספי התגמולים.

  זה שאסור למעסיק למשוך אליו את כספי הפיצויים זה דבר אחד,
  אבל האם זה אוטומטית אומר שיש לו חובה לשחרר את כספי הפיצויים בטופס 161 לעובד גם הוא מתפטר או אין אירוע מזכה?
  (גם אם המעסיק לא משחרר 161 עדיין הכסף נשאר של העובד והוא יוכל לקבל אותו בעת אירוע מזכה)

  11 בנובמבר 2015
 • 19 בנובמבר 2015

  161

  על פי חוזר שהוציא הממונה על הביטוח חייבת חברת הביטוח או קרן הפנסיה לשחרר את צבירת הפיצויים בקרן פנסיה או ביטוח מנהלים תוך 30 יום מהיום בו הומצאו לקרן הפנסיה או חברת הביטוח כל המסמכים הנדרשים לשחרור הכספים.
  סעיף 20(ה) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958. מעסיק שלא עמד בחובת ההודעה לקופת הגמל על שחרור כספי פיצויי הפיטורים לטובת העובד, תוך 15 יום מיום הפיטורים, תחול עליו חובת תשלום פיצויי הלנה בגין כל תקופת האיחור.

  19 בנובמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?