• 23 בנובמבר 2015

  חוק הודעה לעובד

  שלום, במקרה בו מעסיק מפר את חוק הודעה לעובד ומעבר להסכם ההעסקה עליו חתומים הצדדים לא ניתנת גם הודעה עם תנאי העבודה - מה ניתן לעשות? האם ניתן לדרוש מהמעסיק פיצוי וכמה? או שאין ברירה אלא להגיש תביעה בבימ"ש?

  תודה

  23 בנובמבר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 24 בנובמבר 2015

  חוק הודעה לעובד

  עובד זכאי לקבל בתחילת עבודתו טופס הודעה לעובד המפרט את תנאי עבודתו, בהתאם לתבנית הקבועה בחוק. עובד שלא קיבל או עובד שהחל לעבוד לפני שנת 2002 זכאי לקבל טופס כזה על פי בקשתו.
  http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0BB3E5DC-DD04-45F8-B9CB-EBA66C7D3435/0/hodaalaoved.pdf
  אי מסירת הודעה לעובד מזכה בפיצוי
  סנקציה אזרחית החל מיום 11.12.2011 - מצא בית הדין לעבודה כי המעסיק לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה לעובד על תנאי עבודה או המעסיק לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה רשאי הוא לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה). פיצויים לדוגמה יהיו בסכום שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר;
  מעסיק שאינו מוסר טופס הודעה מוקדמת עובר על החוק ויש לפנות למשרד הכלכלה על מנת להתלונן על כך. ניתן לעשות זאת בכתובת זאת:
  http://www.moital.gov.il/cmsTamat/SendMail.aspx#for

  24 בנובמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?