• 13 בינואר 2016

  שינוי היקף שעות עבודה

  אני במשרה מלאה
  ברצוני לשנות את היקף המשרה
  לעבוד בהיקף שעות נמוך יותר

  בהנחה שהמעביד מסכים
  האם חוקים/מיסים/פנסיה /זכויות/חובות ע"פ חוק
  נותרים כפי שהיו כשעבדתי משרה מלאה?
  האם הם תקפים לגביי או שהם משתנים בהתחשב בשינוי היקף המשרה?

  13 בינואר 2016
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 13 בינואר 2016

  שינוי היקף שעות עבודה

  מעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית אכן משנה דברים. תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964, קובעת כי "עבר עובד מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו". לעניין חופשה-הפרמטר הקובע את אורך החופשה השנתית בכל אחת משנות עבודתו של העובד, הוא מספר ימי העבודה שעבד העובד בפועל באותה שנה ולא היקף המשרה.
  לעניין דמי מחלה- הפרמטר הקובע את מספר ימי המחלה שעובד צובר בחודש הוא - מספר ימי העבודה של העובד בחודש ולא היקף המשרה שלו. היקף המשרה רלוונטי כאשר באים לחשב את דמי המחלה שישולמו לעובד במקרה של היעדרות עקב מחלה.
  לעניין הבראה-צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש קובע כי לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

  13 בינואר 2016
  • 13 בינואר 2016

   שינוי היקף שעות עבודה

   ברשותך אני מסכמת כדי להבין אם הבנתי נכון
   לאחר צמצום היקף משרה
   חישוב פיצויים יהיה מורכב מחישוב יחסי עבור תקופתי במשרה מלאה וחישוב יחסי עבור תקופתי בעבודה חלקית
   חופשה - אין שינוי, ימי החופשה מחושבים ע"פ ימי עבודה ולא ע"פ שעות עבודה
   מחלה - אין שינוי, ימי מחלה מחושבים ע"פ ימי עבודה ולא ע"פ שעות עבודה
   דמי מחלה - חישוב דמי מחלה ע"פ היקף שעות חודשי
   האם הבנתי נכון?
   חשוב לציין - היקף המשרה מצטמצם ב-10-30%, בעוד שהשכר נשאר אותו דבר
   שכר לא משתנה אז תשלומי מיסים והפרשות פנסיוניות ימשיכו להיות אותו דבר?
   האם ישנם חוקים/תקנות/תקדימים בדיני עבודה הנוגעים לזכויותיי או חובותיי התקפים רק בעת מילוי משרה מלאה ויפסיקו / ישתנו אם אעבוד בהיקף משרה קטן יותר?

   13 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?