• 8 בפברואר 2016

  התפטרות בגין פיטורין תביעה על הרעת תנאים

  שלום,
  חזרתי לעבודה אחרי חופשת לידה סטנדרטית.
  מתייחסים אליי מכוער, מרעים את תנאי בכל תחום וחילוקי הדיעות ביני לבין הבוס בשמיים.
  אני מתכוננת לתבוע על הרעת תנאים לאחר סיום עבודתי.
  במידה ואני רוצה להתפטר בגין פיטורין , האם אני יכולה בנוסף לטעון להתפטרות למען טיפול בילד, כדי לקבל את הפיצויים המגיעים לי גם אם אתפטר ?

  8 בפברואר 2016
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 11 בפברואר 2016

  התפטרות בגין פיטורין תביעה על הרעת תנאים

  התפטרות לאחר לידה - סעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, קובע כי עובדת שהתפטרה, תוך 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה, לענין חוק זה, כפיטורים. לפיכך, לשם בחינת זכאות העובדת לפיצויים, יש לבחון, בעת ההתפטרות עצמה, האם מדובר בהתפטרות לשם טיפול בילד. זכות זו שמורה גם לאב אם נתקיים בו אחד מאלה: 1. בת זוגו של העובד הועסקה במשך 6 חוד' רצופים לפחות בסמוך לפני יום התפטרותו ; 2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית מחמת נכות או מחלה של בת זוגו; 3. בת זוגו של העובד הייתה עצמאית במשך שנה רצוף לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

  11 בפברואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?