• 11 בפברואר 2016

  אי קבלת משכורת 13 לעומת מנהל

  שלום
  בעלי עובד כ 9 שנים בחברת אחזקת קניונים ידועה במהלך 9 שנים קיבל משכורת 13 השנה לפתע הפסיק לקבל וקיבל רק מנהל המחלקה האם זה חוקי ?? ומה נתין לעשות ??
  תודה

  11 בפברואר 2016
 • מנהל הפורום עו"ד גל גורודיסקי 15 בפברואר 2016

  אי קבלת משכורת 13 לעומת מנהל

  זכויות במשפט העבודה נקבעות בד"כ בהסכמים אישיים והסכמים או הסדרים קיבוציים. עם זאת הכירה הפסיקה בנוהג כמקור לקיומן של זכויות במשפט העבודה. נוהג - מעצם טיבו - הינו בן חריג בעולם יחסי העבודה והוא פועל יוצא ממציאות מסוימת במקום העבודה שאינה מעוגנת בדרך כלל בהסדרים בכתב/7.בפסיקת בתי הדין לעבודה הוכר הנוהג כתנאי מכללא בין הצדדים לחוזה העבודה האישי, ובהתאם לכך הנוהג, לאחר שנמשך בפועל במשך תקופה ארוכה, מחייב את הצדדים לחוזה, גם אם הוא עומד בסתירה להוראותיו של חוזה העבודה האישי החל על העובד (ככל שאין בכך בכדי להוות ויתור על זכויות מכוח הוראות החוק, הסכם קיבוצי, צוו הרחבה וכיו"ב)/
  הסכמה בין מעביד לבין עובדיו אשר מכוחן הוענקו לעובדים זכויות מעבר לאלה המחויבות מכוח הוראות הדין. אשר הונהגו דרך קבע ולאורך תקופה ארוכה' עלולים להפוך לחלק מחוזה העבודה האישי שבין המעביד לבין עובדיו שכן עצם ביצוע התשלומים הנ"ל במשך שנים יצר הסכם אשר מכוחו נולדה זכאותם של עובדי המעסיק להמשך ביצועם ומכאן מתייתר הצורך בקיומו של הסכם קיבוצי או כל הסכם אחר בכתב מכוחו קם החיוב להמשיך ולשלמם עבור העובדים.

  15 בפברואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?