• 3 באפריל 2017

  קרן השתלמות בחוזה עבודה

  בחוזה העבודה רשום כך
  הטבות ותנאים נלווים
  1. ביטוח מנהלים/קרן פנסיה
  1.1 . לעובד יופרשו כספים לקרן פנסיה ע"פ חוק. הפוליסה תהיה בבעלות החברה ועל שם העובד )להלן: "הפוליסה"(; לצורך כך החברה תעביר במועדים על פי הסכם זה -
  1.1.1 . החברה תעביר, לפוליסה סכום מהמשכורת )עד לתקרות הנקובות בחוק(, כדלהלן –
  .1.1.1.1 . סכום השווה ל ___)לפי החוק(אחוזים -מהמשכורת לרכיב התגמולים;
  1.1.1.1.2 . סכום השווה ל ____ מהמשכורת לאובדן כושר -עבודה
  1.1.1.1.3 . קרן השתלמות

  לי היה ברור שאני זכאית לקרן השתלמות. המעביד טוען שמדובר רק בקרן השתלמות מצד העובד וללא הפרשות מצד המעביד.
  מה משתמע מהסעיף? האם אני יכולה לדרוש קרן השתלמות מצד המעסיק במצב זה?

  3 באפריל 2017
 • 4 באפריל 2017

  קרן השתלמות בחוזה עבודה

  אי אפשר להשיב לשאלה זו במסגרת הפורום. יש לראות את ההסכם, זה מחייב יעוץ פרטני.

  4 באפריל 2017
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?