• 23 באפריל 2012

  חוקיות סעיף בחוזה עבודה

  יש לי חוזה עבודה עם תאריך סיום יחסי עובד מעביד שמופיע בגוף החוזה, ובו סעיף בנוסח הבא:
  "למרות כל האמור בהסכם זה יהא רשאי כל צד להביא הסכם זה לידי סיום ללא הנמקה כל שהיא ע"י מתן הודעה מוקדמת בכתב של שלושים יום"

  האם סעיף זה הוא חוקי? בהתחשב בהלכת השימוע, ובכך שמדובר ביחסי עובד מעביד והוא מאפשר פיטורין שרירותיים?

  תודה!

  23 באפריל 2012
 • 1 במאי 2012

  חוקיות סעיף בחוזה עבודה

  ספק באם כוונת הסעיף הינה לפגוע בזכות השימוע בדרך כלשהיא. בכל מקרה ברור שהדבר לא אפשרי בחוזה אישי.

  1 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?