• 1 ביולי 2012

  הפרה לכאורה של הסכם עבודה

  אני עובד במוסד ציבורי, במסגרת הסכם העבודה שנחתם איתי ,ניקבע בין השאר כי שכרי מוצמד לשכר חשב המוסד, לפני זמן קצר הועלה שכרו ובישיבת ועדת כספים שדנה בנושא ניקבע כי שכרי לא יעלה במקביל, יש לי תחושה כי אני עומד לפני פיטורין, שאלתי, האם להמתין בתגובה לנושא עד לסיום עבודתי או שנכון יותר לפנות ליו"ר / מנכ"ל המוסד כבר עתה? למרות שיתכן ובעצם העלאת הנושא "תחמם" את האוירה.
  מקדים בתודה את תשובתך

  1 ביולי 2012
 • 7 ביולי 2012

  הפרה לכאורה של הסכם עבודה

  השאלה אינה שאלה משפטית אלא לגבי אופן פעולה נכון ברמה הניהולית של המשרה.

  7 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?