• 30 ביולי 2012

  חוזה עבודה

  שלום
  האם בחוזה עבודה הסעיפים הנ"ל חוקיים ??אם לדעתך הסעעיפים הנ"ל בחוזה עבודה הינו חוקי ??
  12. העובד מודע לכך כי עקב חתימתו על חוזה זה נכנסת חברת xx להתחייבויות כלפי לקוחותיה. אי התחלת עבודה במועד הנקוב בחוזה היא בגדר הפרת חוזה זה. לפיכך מתחייב העובד, בקרות הפרה זו, לפצות את חברת xxx בסכום של 5,000 ₪.

  14. העובד מתחייב להשתתף בקורסים, השתלמויות ובהדרכות (להלן השתלמויות) שיתבקש לעשות, מעת לעת. ככל שההשתלמות עולה על 40 שעות אקדמיות או עלות של 1000 דולר, יהיה העובד מחויב להמשך עבודה בחברה למשך 12 חודשים ממועד סיום ההשתלמות. יסיים העובד עבודתו לפני חלוף 12 חודשים כאמור, ישלם לחברה את שווי ההשתלמות. העובד יהיה רשאי להביע מראש את סירובו לצאת להשתלמות, והאמור בסעיף זה לא יחול
  מה דעתך ???

  30 ביולי 2012
 • 6 באוגוסט 2012

  חוזה עבודה

  יש לבדוק את לשון החוזים. בעקרון אין פסול בהסכם הקובע תשלום השתלמות על ידי העובד ככל שלא ניתנת תקופת עבודה מוגדרת. הדבר צריך להיות סביר ומידתי.

  6 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?