• 6 באוגוסט 2012

  סעיף בחוזה עבודה - התייעצות

  שלום אריק.
  ראשית , תודה על עזרתך
  שנית, אני עומדת לפני חתימה על חוזה לעבודה חדשה. מכיוון שאני עושה שיעורי בית, ברצוני להתייעץ האם הסעיף הבא חוקי: (ציטוט מדויק מהחוזה):
  "החברה תשלם לעובד שכר חודשי, ברוטו בסך____.
  בנוסף, תשלם החברה לעובד בתקופת ההעסקה, סכום קבוע של __ש"ח לחודש עבודה במשרה מלאה, כגמול עבור שעות נוספות. אין באמור סעיף זה לעיל בכדי לחייב את החברה להעסיק את העובד בשעות נוספות. העובד מסכים כי לא יהיה באי העסקתו בשעות נוספות, משום הרעת תנאי העסקתו של העובד והעובד מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה או תביעה בקשר לכך".

  משמע: מפריע לי שהם הפרידו בין הברוטו שאקבל לבין שעות נוספות. כאילו בגלל שאני עובדת גלובלית משרה מלאה (9-18) אז אני לא זכאית לשעות נוספות מעבר ל9 שעות...

  מהי דעתך לגבי סעיף זה?

  6 באוגוסט 2012
 • 6 באוגוסט 2012

  סעיף בחוזה עבודה - התייעצות

  ככל שהתשלום בגין השכר הוא כמוסכם וככל שהתשלום בגין השעות הנוספות הינו מעל סכום השעות הנוספות שאז איני מוצא בעיה בסעיף.

  6 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?