• 16 באוקטובר 2012

  הודעה מוקדמת - דחוף

  שלום,
  בחודש מאי השנה, קיבלתי תפקיד חדש במסגרת הדרישה שלי להעלאת שכר וחתמתי על הסכם שמופיע בו גם שני הסעיפים הבאים:
  1. העובד זכאי להביא חוזה זה לסיומו על ידי מתן הודעה מוקדמת של 3 חודשים, והחברה זכאית להביא חוזה זה לסיומו על ידי מתן הודעה מוקדמת של חודש אחד בלבד.
  2. העובד מתחייב לא לסיים עבודות בחברה לפני יולי 2012. (הכוונה היא 2013, אבל רשום 2012)
  יש לציין שהחוזה אינו קצוב בזמן ושאין שום סעיף המתייחס לקנס כלשהו
  שאלות:
  1. האם זה חוקי כל נושא ההודעה מוקדמת, או שחל עליי רק חודש אחד בלבד?
  2. ההתחייבות לשנה, זה חוקי?
  לא עברתי שום הדרכה ולא שום קורס הכשרה ולא רשום שום קנס בעת הפרת החוזה
  יש לציין שהנני מהנדס בחברה.

  16 באוקטובר 2012
 • 20 באוקטובר 2012

  הודעה מוקדמת - דחוף

  עניין ההודעה המוקדמת לא חוקי. נושא ההתחייבות יש לבדוק ההסכם והנסיבות.ה

  20 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?