• 18 בנובמבר 2012

  פיטורין- שאלות חשובות

  שלום רב

  פוטרתי מעבודתי לפני כחודש, לאחר כארבע שנים. למרות נסיונות רבים יש מספר נקודות שאיני מצליחה לקבל לגביהן תשובה ברורה. ואשמח מאוד אם תוכל לסייע בידי. להלן מספר פרטים חשובים לפני שאפרט את שאלותיי:
  הודעה בע"פ ניתנה לי ב-14/10/12.
  על פי בקשת המעסיקה, הפסקת העבודה נכנסה לתוקף יום לאחר ההודעה בע"פ, והמעסיקה וויתרה על עבודתי בפועל ב-30 ימי ההודעה המוקדמת.
  בתום תקופת הודעה המוקדמת העבירה לי המעסיקה בדוא"ל טופס 161 ממולא, מבלי שהעברתי לידיה טופס 161א קודם לכן.
  תאריך הפרישה על פי טופס 161 הנו 31/10/12.
  מכתב פיטורין עדיין לא הועבר לידי.

  ואלה שאלותיי:
  *האם המעסיקה רשאית למלא טופס 161 מבלי שמילאתי אני קודם טופס 161א והעברתי לה? כיוון שעשתה כן, האם הוא תקף?
  *מאחר שמולא טופס 161א ע"י המעסיקה, במידה שהוא אכן בר-תוקף, וכי על פי חישוביה מענק הפרישה המגיע לי פטור ממס, האם חלה עליי חובה למלא את טופס 161א?
  *גם אם לא חלה עליי חובה, האם כדאי שאמלא אותו בכל זאת? מה זה נותן לי ולמי זה מיועד?
  *האם טופס 161 מהווה שחרור קרן הפנסיה מרשות המעסיקה לרשותי, או שמא זה מצריך מסמך נפרד? במידה ויש צורך במסמך נפרד, האם הוספת סעיף בנושא במכתב הפיטורין מספקת?
  * רואת החשבון של המעסיקה טוענת כי איני זכאית לקבל את פדיון ימי החופשה שלא נוצלו (כ-7 ימים) כיון שהחוק מאפשר לקזז אותם מימי ההודעה המוקדמת שמעבר ל-14 יום. לאחר שחיפשתי מידע על כך נתקלתי בהלכת ארבל, לפיה, במידה והמעביד ויתר על עבודתו בפועל של העובד בימי ההודעה המוקדמת וכל עוד לא הודיע העובד על יציאתו לחופשה שנתית בימים אלו, לא מתאפשרת חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת לבין ימי החופשה. בהתחשב בפרטים שרשמתי מעלה, מי צודק?

  תודה מראש,
  ענבר

  18 בנובמבר 2012
 • 20 בנובמבר 2012

  פיטורין- שאלות חשובות

  טופס 161 הוא הצהרת מעסיק ו161א זה הצהרת עובד על נסיבות הפסקת עבודה. החתימה דרושה לצורך פטור ממס על הפיצויים. לשחרור פנסיה צריך מכתב שחרור. יש צורך גם במכתב פיטורין לעניין הפיצויים. קיזוז חופשה כנגד הודעה מוקדמת במסגרת חופשה כפויה בתשלום בכפוף כאמור למתן התראה של שבועיים מראש ולא במקום תשלום חלף הודעה מוקדמת.

  20 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?