• 9 במאי 2013

  מה אומר החוק לגבי עמידה בעבודת דיילות?

  שלום,
  מה אומר החוק לגבי עמידה בעבודת דיילות?

  9 במאי 2013
 • 13 במאי 2013

  מה אומר החוק לגבי עמידה בעבודת דיילות?

  חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ו-2007 קובע כי מעסיק יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה". כן מחייב החוק את המעביד להעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בעת הפסקה בעבודה.

  13 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?