• 13 במאי 2013

  חיוב חתימה על מסמך

  אני נקלט בימים אלו למוסד ציבורי כעובד מוסד לאחר שעבדתי מס' שנים כעובד כוח אדם, המוסד מבקש ממני לחתום על מסמך ובו אני מתחייב שלא לתבוע ושאין לי טענות כלפיו, כמו כן שאני מצהיר שלא התקיימו יחסי עובד ומעביד ביני לבינם (מה שלא נכון...) האם הם יכולים לחייב אותי לחתום על מסמך זה? האם הם יכולים להתנות קליטתי בחתימה על המסמך? האם הם יכולים לא לקלוט במידה ולא אחתום?

  13 במאי 2013
 • 19 במאי 2013

  חיוב חתימה על מסמך

  רצונם להחתים אותך על המסמך נובע מכך שקיימת לא מעט פסיקה באשר לביסוס יחסי עובד מעביד בין עובדי קבלן לבין מוסדות ציבוריים. אין הדרישה לחתימה על המסמך תקינה. באשר להמנעות מקליטתך במידה ולא תחתום, לא אוכל לצפות כיצד ינהגו, עם זאת התניית קליטה בחתימה מסוג זה תקינה.

  19 במאי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?