לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
חגי

חובת הודעת פיטורים בכתב ושקלול רכב ליסינג בדמי הודעה מוקדמת

שלום רב, פוטרתי לאחר קצת למעלה משנת עבודה אחת. ב-5 למאי נערך שימוע בהשתתפותי, בסיומו (לאחר שטענתי את דברי) נמסר לי ב*על-פה* כי הוחלט על סיום העסקתי. כמו כן, נמסר לי באותו מעמד כי החלטה באשר ל"חלף הודעה מוקדמת" או המשך עבודתי במהלך חלק מתקופת ההודעה המוקדמת תמסר לי בשבוע העוקב. עד היום, ה-16 במאי, טרם נמסרה לי הודעה כאמור בכתב, כמתחייב (להבנתי) בחוק הודעה מוקדמת. אבקש לשאול מספר שאלות: 1. האם ספירת ימי ההודעה מראש בהם מחויב המעסיק תחל רק מיום קבלת הודעת פיטורין בכתב (כלומר, להודעה בעל-פה בתום השימוע אין תוקף)? האם הודעה בדואר אלקטרוני תופסת? 2. האם עד לקבלת המכתב מתקיימים יחסי עובד-מעביד ואני זכאי לשכר, הפרשות, הבראה, חופשה וכיו"ב? 3. בנוסף למשכורתי, אני מקבל רכב ליסינג צמוד אשר בגינו נזקף שווי שימוש לצרכי מס בתלוש השכר. הרכב הינו חלק קבוע מתנאי העסקתי ואינו משמש אותי לעבודתי בשום צורה שהיא למעט הגעה/עזיבה. - האם מגיע לי כי הרכב יועמד לרשותי בתקופה ההודעה המוקדמת? - אם יבקש המעסיק כי אחזיר את הרכב (בהנחת חלף הודעה מוקדמת), האם אהיה זכאי לפיצוי במסגרת חישוב דמי ההודעה המוקדמת? - האם שווי הרכב רלוונטי לצורך חישוב פיצויי פיטורין? תודה רבה על הקדשת הזמן לקריאה ומתן תשובה, חגי

עו"ד אריק שלו

על המעסיק לספק לך מכתב פיטורין ובו מצויין מועד הפיטורים בפועל. הודעת דוא"ל יכולה להיחשב במקרים מסויימים. עד למועד בו מסתיימים יחסי עובד מעביד הינך זכאי לכל זכויתיך הסוציאליות (לרבות ההפרשות השונות). באשר לרכב יש לבחון את הכתוב בחוזה כמו את ההחלטה האם עליך להתייצב לעבודתך בתקופת ההודעה המוקדמת או שמא תקבל חלף הודעה מוקדמת ויחסי עובד מעביד יסתיימו במועד מוקדם יותר. באשר לשאלתך בעניין שווי הרכב יש לבחון כיצד מוגדר הרכב בהסכם.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום דיני עבודה