• 26 באוגוסט 2013

  ימי חופשה בפועל לעומת קלנדריים

  שלום רב,

  סיכמתי עם המעסיק שלי על כך שאקבל 15 ימי חופשה בשנה, כלומר 21 ימי חופשה קלנדריים. המעסיק הסכים, ושלח בחוזה את הסעיף הבא. האם מהסעיף עולה שאכן אקבל 15 ימי חופשה בפועל, או רק 15 ימי חופשה קלנדריים (ששקולים רק ל-11 ימי חופשה בפועל).

  א. העובד יהיה זכאי ל 15 ימי חופשה שנתית, בכל שנת עבודה ולחלק היחסי של כך עבור כל חלק משנת עבודה. חישוב וניצול ימי החופשה השנתית יהיו בהתאם לחוק חופשה שנתית תשי"א- 1951 או לפי צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר קיצור שבוע העבודה, לפי העניין, הכל בכפוף להוראות הסכם זה. ימי חופשה אלו הינם על בסיס שבוע עבודה בן 5 ימי עבודה.


  תודה רבה!!

  26 באוגוסט 2013
 • 26 באוגוסט 2013

  ימי חופשה בפועל לעומת קלנדריים

  משתמע כי מדובר ב- 15 יום קלנדרים. כלומר 15 יום לרבות ימי מנוחה שבועיים.
  073-2505373

  26 באוגוסט 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?