• 1 באוקטובר 2013

  האם דרישה לעבוד משמרות נחשבת הרעת תנאים?

  מעסיק שלי דורש ממני מדי פעם לעבוד משמרות ולא שעות שיגרתיות שלי 8:00 עד 17:00.
  משמרות לא היו מעוגנות בחוזה.
  אני מקבל שכר גלובלי שכולל בתוכו 10 שעות עבודה נוספות בחודש.

  סעיף בחוזה שלי:
  "העובד מתחייב למלא את התפקיד ביושר, במסירות ובנאמנות ולהקדיש את מלוא זמנו, מרצו
  וכישוריו, בכפיפות למדיניות החברה, כפי שתהא מעת לעת, ולהוראות ולהנחיות שניתנו או יינתנו
  לו מפעם לפעם על ידי הנהלת החברה, ולעבוד שעות נוספות ככל שידרש לעשות כן."

  האם דרישה לעבוד משמרות נחשבת הרעת תנאים?
  משמרות כמו: 12:00 עד 21:00

  1 באוקטובר 2013
 • 3 באוקטובר 2013

  האם דרישה לעבוד משמרות נחשבת הרעת תנאים?

  אם עבודת משמרות לא נכללה בחוזה, מדובר בהרעת תנאים.
  073-2505372

  3 באוקטובר 2013
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?