• 4 בפברואר 2014

  ביגוד והבראה

  שלום רב,
  רציתי לדעת האם ביגוד משולם עבור השנה שחלפה או עבור השנה הבאה?
  ומה לגבי הבראה?
  תודה

  4 בפברואר 2014
 • 5 בפברואר 2014

  ביגוד והבראה

  דמי הראה: מקובל כי תשלום דמי ההבראה יבוצע בתשלום שנתי יחיד במהלך הקיץ (או במועד אחר, בהתאם לנהוג במקום העבודה) כתוספת לאחת מהמשכורות. למרות זאת, ניתן לשלם את דמי ההבראה גם במועד אחר, או בתשלומים חודשיים, כל עוד התשלום השנתי הכולל של דמי ההבראה המשולמים לעובד במהלך השנה אינו נופל מסך דמי ההבראה המגיעים לו בהתאם להוראות צו ההרחבה.

  דמי ביגוד הם סכומי כסף המשולמים באופן שנתי לעובד על מנת שיוכל לרכוש לעצמו פריטי ביגוד והנעלה. יחד עם זאת, דמי הביגוד יכולים להינתן לעובד באופן פיזי, כלומר המעביד ירכוש את פריטי ההנעלה והביגוד וימסור אותם לעובדיו. הזכות הסוציאלית לקבלת דמי ביגוד נמנית על מארג זכויות עובדים אך אינה חלה על כל העובדים המשק אלא רק על אלה שכפופים להסכם קיבוצי, הסכם עבודה אישי ו/או לצו ההרחבה המורה על מתן הזכות האמורה לעובד. ראוי לציין כי הזכות נתונה לעובד כל עוד מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו לבין מעסיקו, כך שלאחר סיום יחסי העבודה תפקע זכות העובד לקבלת דמי ביגוד.

  5 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?