• 24 בפברואר 2014

  קביעות בבנק ופיטורים לאחר לידה.

  בתום שנתיים של עבודה בבנק נשלחתי למבחני מיון לקביעות, לטענתם, לא צלחתי את הבחינה וזומנתי לשימוע, בשימוע, הודעתי על הריון, לאחר מכן, ביום בו מלאו שנתיים מלאות להעסקתי קיבלתי מכתב ובו פורטו כל הסיבות שבגינם יפטרו אותי בתום 60 יום מחזרתי מחל"ד.
  לפני חודש חזרתי לעבודה, ולאחר חודש של עבודה קיבלתי מכתב שבו הוזכר כל התהליך שעבר לעיל, ושהעסקתי אמורה להסתיים בתאריך X (שהוא בעצם בדיוק 60 ימים מהיום שבו חזרתי מחל"ד), בנוסף הם כתבו שבמידה ויש לי טיעונים נוספים שאעלה אותם על הכתב כדי שידונו שוב ויקבלו החלטה סופית.

  שאלתי היא כזו- האם זה חוקי? האם בעצם לא צריכה להנתן לי הזדמנות שניה בלי שאכתוב מכתב ו"אתחנן" להזדמנות הזו?
  תודה רבה.

  24 בפברואר 2014
 • 24 בפברואר 2014

  קביעות בבנק ופיטורים לאחר לידה.

  החוק קובע כי: “לא יפטר מעביד עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות, כאמור בפסקה (1), לפי העניין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה”
  מומלץ לפנות לייעוץ משפטי,
  משרדנו עומד לרשותך.
  עו"ד אריק שלו
  arik.shalev@law-shalev.co.il
  ייעוץ אישי- .073-2505384

  24 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?