• 3 ביוני 2013

  ברית פיקוח

  שלום מרדכי
  ישובים מסויימים מטופלים ע"י ברית פיקוח האיכר. ידוע לי שברית פיקוח קשורה לרשם האגודות ואינה משרד רו"ח רגיל. מה בדיוק הייחוד של השירות הזה ומדוע נדרש מאגודה שיתופית רב של 2/3 באסיפה הכללית כדי לעבור מברית פיקוח האיכר לשרותים של רו"ח רגיל
  תודה.

  3 ביוני 2013
 • 4 ביוני 2013

  ברית פיקוח

  שלום רב!
  עקב הצורך בביקורת רצופה ומתמדת על ענייניה הכספיים והחשבונאיים של האגודה השיתופית - התנתקות מגורם מבקר אחד ( כגון ברית-פיקוח ) חייבת להיעשות תוך כדי מעבר לגורם מבקר חליפי, כגון רואה-חשבון שישמש כמבקר.
  התנתקות מברית-פיקוח מחייבת אישור בהחלטה כדין של האסיפה הכללית, כפי שכבר פורט בתשובת הח"מ בפורום זה, ביום 19/4/2013. מול השאלה הנוכחית יש להוסיף, כי על-פי תקנה 14 של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )", כאשר מתכנסת האסיפה הכללית של אגודה שיתופית לדון בהתנתקות כזו – זכאית ברית-הפיקוח להביא את דברה בפני הפורום, טרם ההצבעה, אף ע"י הופעת נציג מטעמה. בדומה – גם בשלב של דיון בנושא בוועד-ההנהלה או בוועדת-הביקורת של האגודה. הטעמים לכך ברורים למדי:
  כדי שגוף הביקורת ימלא את תפקידו כראוי, ללא רתיעה מאיומים של ניתוק הקשר עמו – זכותו להבהיר לאגודה ולמוסדותיה את צעדיו בפרט ואת עמדתו ויכולותיו בכלל. לצורך בחינה מצד האגודה מול הצעות חדשות-חליפיות, יש ממילא לשקול גם יתרונות אשר יכולה להציע ברית-פיקוח, לרבות בניסיונה הרב והרחב בנושאים להם נדרשת אגודה שיתופית, בהחזקת מידע ואסמכתאות לגבי פעולות עבר של האגודה והחברים, בהיכרות ובקשרים עם הרשויות הקשורות לענייני האגודות השיתופיות בכלל ולענייני האגודה בפרט, ועוד.

  על רקע הדברים האמורים לעיל, הרי שיקולים למעבר מברית-פיקוח לגורם מבקר אחר – ראוי להעלותם בפני ברית-הפיקוח עצמה, בכתב או בפגישה מקדימה, כדי לשמוע את עמדתה ואת הסבריה, ואם המדובר ברצון לחיסכון בהוצאות – גם כדי לאפשר לה להעלות הצעה לשינוי בתנאי שכרה.
  לאור תוצאותיה של פגישה כזו, ואם התנתקות תהיה עדיין על הפרק - מוצע אזי לבחון, כמידת האפשר, את הסיכוי לגייס רוב מתאים להחלטת-התנתקות באסיפה הכללית.
  בנקודה זו, גם אם תקנון-האגודה מציין רוב של שני-שלישים מהמצביעים באסיפה – יש מקום לדעה, כי די לכך גם בהחלטת רוב של מעל מחצית כלל חברי האגודה: אין זה ראוי כי ברית-הפיקוח תתעקש "להיאחז" בהוראה תקנונית שכזו, אם רוב החברים איננו מעוניין בהמשך שירותיה לאגודה, וכאשר בנסיבות כאלה - ישנו ספק בתוקפה המחייב של ההגבלה שבתקנון, או ספק בפירושה לפי לשונה כפשוטה .


  4 ביוני 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?