פירוק שיתוף בנחלה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מיכל

  נשלח ע"ימיכל 16:57, 12 ביוני 2013

  שלום רב, הסכם עליו חתומים מספר אחים שמעניק לכל אחד אפשרות לבנות במשק. עכשיו אחד האחים רוצה לפרק את השיתוף ולממש את חלקו. הוא דורש לעשות פירוק שיתוף ושנשלם לו עבור חלקו. האם הוא יכול לעשות את זה? תודה

  השב
 • 20:20, 14 ביוני 2013

  שלום רב!
  בהנחה כי המשק הנזכר בשאלה הינו משק במושב-עובדים, הרי מצב בו נערך הסכם בין אחים לגבי אפשרויות בנייה בו לכולם, מצביע על מקור מעמדם במשק כחליפים של מתיישב קודם.
  ברם, זכויות לבנייה במשק המושבי אינן נוצרות, אלא על-פי ההסכמים והדינים החלים עליו במישור הכולל, הנוגע למקרקעי המשק : במישור-זכויות זה יש מעמד משמעותי, הן לנציג הבעלים הרשומים של הקרקע – הוא מינהל-מקרקעי-ישראל ( כיום - ב"אדרתו" החדשה: "רשות מקרקעי ישראל" ) – והן לאגודת-המושב, חוכרת משבצת-המושב בכללה.
  מבחינתם של מוסדות אלה, אין להכיר בבעלות על זכויות-ההתיישבות במשק, אלא רק לבן-משפחה אחד
  ( עם רעייתו או בלעדיה ), כאשר גם פיצול חלק מהמשק ובנייה עצמאית ונפרדת בו, לפי המקובל על "המינהל" והאגודה - אינם יוצרים משק נוסף.
  לפיכך, הסכם פנימי בין אחים על בנייה במשק למען כל אחד מהם, איננו יוצר שותפות-במשק, וההסכם כפוף מעיקרו, ובמיוחד מבחינת יישומו, לכל התנאים והמיגבלות "החיצוניים", החלים לגבי המשק לפי כל דין והסכם-מסגרת ברי-תוקף. על רקע חוקי התכנון והבנייה, המחייבים קבלת היתר מתאים מן הרשות המוסמכת, לפני כל פעולת בנייה – מתחדדת התלות באגודת-המושב ובמינהל, בהקשר המעשי.

  מאידך, במקרה של שיתוף בזכויות לגבי נכס-מקרקעין, זכאי כל שותף לדרוש כי ייפדה חלקו בשיתוף, ואם אין מענה לפנייתו תוך זמן סביר – הוא זכאי לפעול לפירוק השיתוף; בהעדר אפשרות לחלוקה בעין של הנכס – לפירוק השיתוף על-דרך מכירה וחלוקת התמורה נטו.
  בכל פעולה של פדיון או מכירה כאמור – יש לקחת בחשבון גם את השלכות המיסוי השונות, העשויות להשפיע משמעותית על שיקולים ועל צעדים אצל האחים-השותפים, לבחירת הדרך המועדפת לפתרון הצורך שנוצר. כמו-כן יש לבדוק את קיומה של זכות-קדימה לכל אח-שותף, במקרה של מכירה, ואת הנובע מכך.

  מתבקשת, ואף מתחייבת, במקרה זה, פנייה לעו"ד הבקיא/ה בנושאים המשפטיים השלובים כאן, לבחינת המצב והאפשרויות ולהכוונה לגבי הדרך הנאותה לפתרון - פתרון אשר יניח את דעת כל בני-המשפחה. אם יישכרו שירותי עו"ד בנפרד ולא במשותף – יש לקוות כי עורכי-הדין ישכילו לראות לא רק את הצדדים הכספיים, החשובים כשלעצמם, אלא גם את האחווה המשפחתית, העומדת אף מעליהם, ואשר שמירתה תהיה למען המשפחה כולה ולמען דורות-ההמשך.


  תגובה
 • 10:36, 16 ביוני 2013

  עו"ד שחם שלום רב
  תודה על התשובה המפורטת.
  רק הבהרה אחת בבקשה:
  לפי מה שהבנתי ממה שכתבת, פירוק השיתוף הוא בעיין או מכירה וחלוקת התמורה.
  אבל האח דורש שנשלם לו עבור חלקו...
  האם זה אפשרי? הוא יכול לתבוע שנשלם את חלקו?
  הוא אומר שזה לפי החוקים של המנהל שפירוק שיתוף כזה הוא תשלום עבור חלקו ולא מכירה וחלוקה של הכספים.
  תודה על תשובתך.
  מיכל

  תגובה
 • 18:26, 16 ביוני 2013

  שלום רב!
  גם לנשאל כעת – כבר מצוי מענה בתשובתי מיום 14.6.13: לפני פעולה מצד שותף לפירוק השיתוף, הוא זכאי "לדרוש כי ייפדה חלקו בשיתוף." ברם, דרישה כזו, או מתן הגדרה לזכויות או לפעולה, אינם העיקר – העיקר הוא במהותם של דברים, ובהשלכות המעשיות, לרבות הכספיות, העלולות לנבוע מצעד בלתי מתאים או בלתי יעיל.
  לפיכך, חשוב ביותר "לקחת בחשבון גם את השלכות המיסוי השונות, העשויות להשפיע משמעותית על שיקולים ועל צעדים", כאמור בתשובה משלשום!
  המקרה והמצב מחייבים פנייה לעורך-דין ל פ נ י כל הסכם או הסדר: העברת זכויות במקרקעין בתמורה, גם בין אחים, חייבת בדיווח ובתשלומים ל"רשות המסים". יש לזכור, כי לפי "חוק מיסוי מקרקעין
  ( שבח ורכישה ), תשכ"ג-1963" – גם ויתור על זכות במקרקעין נחשב כ"מכירה", לעניין הוראות החוק!
  כאשר ממילא יהיה צורך בעו"ד לשם ניסוח ודיווח – יש להסתייע בבדיקה ובייעוץ משפטיים אף טרם גיבוש עמדה כלשהי, וודאי טרם נקיטת עמדה.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.