לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
יוחנן

סמכות המלצה לקבלת קרקע בפטור ממכרז

שלום וברכה, מי הגורם הממליץ לחטיבה להתיישבות לקבלת קרקע בפטור ממכרז? האם זה האגודה השיתופית או האגודה הקהילתית? השאלה רלוונטית באופן שבו יש חברי אגודה שיתופית שאינם חברי האגודה הקהילתית ולהיפך

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! .(א) מהבחינה הכללית של דיני האגודות השיתופיות, מופנית תשומת הלב ל"תקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995", לרבות לאגודות המתוארות בפיסקאות (4), (6) ו-(8) של תקנה 2 שם. בהערת-אגב בהקשר זה: גם "אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית" כוללת בהגדרתה "ארגון התיישבות חבריה". (ב) מבחינה מעשית, ראוי לבחון את הדרך הנאותה בעזרת המועצה האזורית, אשר בתחומה מצוי היישוב, לרבות נוהג עדכני של הגופים המעורבים בתקופה האחרונה, ובהתייחס למעמדו בקרקע ההתיישבות המדוברת (או לפחות בסביבה הגובלת בה) של כל גוף מעורב. (ג) בבחינה כאמור לעיל, יתכן כי תהיה תועלת בקבלת המלצה משתי האגודות הנזכרות בשאלה, אם הדבר אפשרי במקרה זה. (ד) עקב החשיבות של קבלת זכויות בקרקע להתיישבות, ושל אפשרויות ניצולה המצופה לאחר מכן ( על רקע קשיים שנתעוררו בעבר במקרים אחדים ) – מוצע להסתייע בייעוץ של עו"ד בכל שלב, כבר מתחילה.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות