• 30 ביוני 2013

  שכר ליושב ראש


  שלום מרדכי
  האם ניתן לשלם שכר ליושב ראש וועד הנהלה באגודת מים שהינה אגודה שיתופית?

  30 ביוני 2013
 • 1 ביולי 2013

  שכר ליושב ראש

  שלום רב!

  תקנת-משנה 24(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975", קובעת:
  "יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה. בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית או סוג של אגודות מהוראה זו."
  בדומה – הוראת תקנה 20א – לגבי מי שמכהן כיו"ר-מועצה של האגודה ( כאשר קיים גוף-ביניים כזה באגודה, בין הועד לאסיפה ).
  גם אם יו"ר הועד באגודה ממלא משימות ומטלות ניהוליות ו/או ביצועיות, המזכות , ככלל, בשכר – הדבר נאסר על-פי הוראות התקנות הנ"ל, מטעמים עקרוניים ומעשיים גם יחד. עצם העיסוק כאמור של יו"ר-הועד במסגרת תפקיד - מותנה באישור מיוחד של הרשם, כאמור בתקנה.

  הפתרונות האפשריים: פנייה ל"רשם האגודות השיתופיות" לקבלת היתר בנסיבות מיוחדות שיפורטו בפנייה אליו, או - הסתפקות של יו"ר-הועד הנוכחי במעמד הנכבד של חבר-ועד מן השורה, ובחירת יו"ר-ועד במקומו; בנסיבות כאלה של "הסבה" – באישור של האסיפה הכללית.

  1 ביולי 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?