לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אילת זמיר

חבר ועדה הנהלה אלים ומאיים

אני חברת ועד ההנהלה של הישוב כנבחרת ציבור. עמי יושב חבר ועד נוסף, תושב הישוב, אשר בכל פעם שנאמר דבר בניגוד לדעתו הוא תוקף, מאיים ונוהג באלימות. השבוע עבר כל גבול כלפי כאשר בדיון רגיל אמרתי דבר שלא נראה לו, והוא צעק חזק מאוד, קילל אותי קללות נמרצות, דפק על השולחן בכוח כמה פעמים, פחדתי להיות עימו בחדר, היה נראה שהוא עומד להכות אותי. גם חברי ועד נוספים יצאו מהחדר בחשש. אני מבקשת להבין מי יכול לקרוא אותו לסדר ואיך כדאי לי לפעול. חוששת לחזור לישיבות. תודה.

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! .(א) אם המדובר בישיבות של "ועד מקומי" ביישוב, הרי החובה לדאוג לתקינותן, לרבות תקינות מהלכן, מוטלת גם על המועצה האזורית, אשר בתחומה מצוי היישוב ואשר "הוועד המקומי" שלו מהווה מעין "שלוחה" של המועצה. כל זאת – מבלי לגרוע מאחריותם של ראש הועד ושל חברים אחרים בוועד. (ב) בנוסף, רצוי לגייס לעזרה, במקרה זה, אישיות המקובלת על הציבור ביישוב, כרב היישוב או רב המועצה האזורית – התערבות וסיוע כזה עשויים להימצא כפתרון היעיל והמהיר ביותר, וכמובן גם המכובד ביותר. (ג) ראוי כי התערבות מצד כל גורם מוסמך, ואף פנייה להתערבות לכל גורם כזה, תיעשה תוך בחינה מתחשבת של נסיבות אישיות, לרבות האפשרות כי ההתנהגות החריגה, המתוארת בשאלה, נובעת ממצוקה זמנית שתחלוף בקרוב, או שהיא אף ראויה לסיוע, על אף חומרת המקרה המתואר. (ד) בכל מקרה ומכל מקום – תיאור הנסיבות בשאלה מצביע על חשש של ממש לפגיעה בתקינות עבודתו של הוועד, במידה העלולה לפגום אף בתוקף החלטותיו; עניין כזה הוא גם עניינם של הרשויות ושל בעלי-התפקידים, בצד עניינו של הציבור ביישוב. מי שהציגה את השאלה ואת הבעייה הקיימת, איננה צריכה להישאר לבדה ב"מערכה". (ה) כל האמורים לעיל אינם שוללים פנייה לעזרת עו"ד, אשר יש בידיו להציע צעדים וסעדים נוספים או חלופיים, ככל הנובע מ"חגורות-המגן" המוקנות לכל פרט מכוח הוראות-הדין התקפות בישראל ובכל מקום ואזור בו הדין הישראלי ניתן לאכיפה. לפעמים, גם מכתב התראה מתאים של עו"ד עשוי להביא לפתרון, או לפחות לרגיעה המתחייבת.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות