לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אברהם

זכות הצבעה בועד ההנהלה זכות הצבעה במועצת המנהלים

שלום רב בהמשך לתשובתך. העורך דין של הקיבוץ אמר כי במועצת המנהלים בעלי התפקיד בקיבוץ מזכיר, יו"ר, ומנהל העסקים יכולים להשתתף בהצבעה בהחלטות מועצת המנהלים גם אם הם לא חברי האגודה (קיבוץ). בועד ההנהלה בעלי התפקיד שהם אינם חברי האגודה אינם רשאים להצביע. מה דעתך?

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! .א) חברי ועד-ההנהלה חייבים להיבחר מבין חברי האגודה השיתופית ( פרט לנציג של תאגיד- שהוא-חבר, כמקובל באגודה שיתופית מרכזית ); תנאי כשירות דומה אינו חל בדירקטוריון של חברה, כל עוד לא הותנה הדבר במסמכי-היסוד שלה. לעובדה כפולה זו ישנה חשיבות עקרונית ומעשית, כאשר אגודה שיתופית מנהלת עסק/ים באמצעות חברה/ות בשליטתה או בשיתופה – זאת: הן כדי להבטיח את האגודה ( ואת חבריה עמה ) והן כדי למנוע עקיפה בלתי-רצויה של ההתנאה הקבועה בדין ( בתקנות האגודות השיתופיות ) לגבי חברי ועד-ההנהלה ולגבי כפיפותם להחלטות האסיפה הכללית ולפיקוח המתחייב אצל האגודה. ב) ועד-ההנהלה של האגודה, המנהל את עסקי האגודה והאחראי לשמירתם ולניהולם התקין והיעיל, מוסמך ואף חייב להיעזר באנשי-מקצוע בעלי ידע וניסיון בתחומים בהם מתנהלת פעילות עסקית של האגודה. ברם, בכך אין כדי לשחרר את ועד-ההנהלה מאחריות ומהחובה להבטיח את אינטרסי האגודה בעסקים אלה ובניהולם, אף במהלך השוטף של הדברים. ג) מהאמורים לעיל מתבקש, ואף מתחייב, כי בכל דירקטוריון של חברה בשליטת האגודה או בשיתופה, יהיו גם נציגים מתאימים של ועד-ההנהלה של האגודה, וכי החלטות או הסכמות שאינן בגדר ניהול עסקים שוטף יהיו גם בכפוף לאישור של ועד-ההנהלה ו/או של האסיפה הכללית של האגודה, לפחות ככל שאין בכך כדי לפגוע בניהול השוטף והיעיל של החברה או של העסק. ד) הדברים הכלליים דלעיל נתונים להשלמה ו/או להתאמה לגבי כל אגודה שיתופית המנהלת עסק/ים באמצעות תאגיד/ים אחר/ים; להתאמה כזו חשוב להסתייע בעזרה משפטית של עו"ד.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות