• 3 באוגוסט 2013

  מענק לימודים גבוהים לאחר עזיבה

  שלום רב,
  עזבתי קיבוץ שיתופי לאחר 18 שנים וילדיי , שסיימו שירות צבאי ,היו אמורים לקבל מהקיבוץ סכום גבוה שאמור לכסות חתונה ולימודים גבוהים.הקיבוץ מוכן לתת להם מחצית מהסכום בטענה שבעת העזיבה רק אני הייתי חברה,ואילו אביהם,הגרוש שלי ,עזב את הקיבוץ כמה שנים לפני כן.לדעתי המזונות ששולמו על ידו במהלך השנים כמוהם כמשכורת שנייה שמזכה אותם בסכום המלא.האם ילדיי זכאים לסכום המלא????

  3 באוגוסט 2013
 • 5 באוגוסט 2013

  מענק לימודים גבוהים לאחר עזיבה

  שלום רב!
  מהסכמת הקיבוץ לשלם מחצית מהתשלומים לילדים שבגרו, להמשך דרכם, נראה כי אין הקיבוץ חולק על בסיס התשלום, אלא "רק" מנסה להפחית מחצית בגין פקיעת חברותו של אבי-הילדים, עקב עזיבתו בעבר.
  זיקתם של הילדים לקיבוץ, במיוחד אם גרו בו במהלך שירותם הצבאי, איננה צריכה להיפגע מעזיבת אביהם; עזיבה זו, יחד עם הגירושין שנכרכו בה, אינה אמורה להיות בעוכריהם, ולכאורה - אף לא לחובת אמם, שנותרה כחברה.
  במקרה הנוכחי אף שילם האב את תשלומי דמי-המזונות בעבור הילדים בשנות הגירושין, ואין לשכוח כי עד לעזיבתו תרם את מלוא חלקו כחבר – כנראה ברוב ניכר משנותיהם של הילדים בקיבוץ. גם אם בשנות העזיבה של האב לא היו דמי-המזונות שקולים למלוא תרומתו בשנות חברותו – הרי באותן שנים של היעדרות גם לא "העמיס" על הקיבוץ את מזונותיו וצרכיו שלו.

  מוצע כאן לפנות אל הקיבוץ בבקשה ובהצעה לבחון את תמונת-המצב במלואה, בבחינה חוזרת, ואם יעמוד הקיבוץ על הפחתה כלשהי – מן הראוי כי יבסס את צידוקה ואת שיעורה בנימוקים ובחישובים מתאימים.
  כל האמור לעיל בתשובה זו כפוף לכך, כי בעת העזיבה לא היה מסמך מחייב ( כגון תקנון-עזיבה או פרק בתקנון הקיבוץ ), הקובע הסדרים בנושא, ואשר ממנו עולה בבירור תוצאה אחרת.

  5 באוגוסט 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?