האם יש זכות לאגודה שתופית לגבות על תורת רחוב בטרם נבנה נכס על המקרקעין - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • אלי דן

  נשלח ע"יאלי דן 12:35, 13 באוגוסט 2013

  השב
 • 22:01, 13 באוגוסט 2013

  שלום !
  גם ביישוב בו מאוגדים רוב התושבים כחברים באגודה השיתופית של היישוב, אמורה סלילת רחובות להתבצע ע"י הרשות המקומית – המועצה האזורית, עם מעורבות אפשרית של "הועד המקומי" של היישוב, כשלוחה של המועצה האזורית. סלילת רחוב ע"י המועצה האזורית או מכוחה – חייבת להתבצע על-פי חוק-העזר של הרשות בדבר סלילת רחובות, ובהתאם להוראותיו ולהגדרותיו. הגדרת "סלילת רחוב" אמורה לכלול גם הסדרת תאורה בו, על כל הכרוך בכך.
  במסגרת הקמת שכונה חדשה ביישוב, או פיתוח נוסף בשטח מבונה קיים – אין הרשות המקומית חייבת לממן מכספיה את ההוצאות הדרושות לסלילת רחובות, והיא מוסמכת לגבות מיקדמות לביצוע מכל החייבים בכך, לפי חוק-העזר בנושא.
  סלילתו של רחוב, וכן התקנת תאורה בו, צריכות להיבחן גם בראייה כוללת של השטח המיועד לפיתוח ושל מערכת הדרכים הכוללת ביישוב; גם בכך מקור לצרכים של התקנה, אף לפני בנייה בפועל בחלק זה או אחר של הרחוב. כמו-כן אין לשכוח, כי תאורת-רחוב בשטח הנתון למעבר הולכי-רגל וכלי-רכב, חיונית גם לצרכי אבטחה ובטיחות, אף לפני השלמת בנייה ואיכלוס במגרשים אשר בצדי הרחוב.

  עם כל זאת, כאשר דרישות תשלום מצד הרשות אינן מלוות במתן מידע מפורט לגבי בסיס הדרישה ( חוק-העזר והחלטות מוסמכות לביצוע תואם על-פיו ), לגבי מועדי ביצוע מתוכננים וכן לגבי חישוב סכומי-הדרישה – יש מקום לפנייה מתאימה אל האחראים לנושא במועצה האזורית, ישירות או באמצעות הועד המקומי. בהנחה כי העניין נוגע לבעלי-נכסים לא מעטים, הנדרשים לתשלום - יש מקום להתארגנות מתאימה לצורך קבלת מידע מפורט מהרשות, וכן לבדיקה של דרישותיה וחישוביה, אף בעזרת אנשי-מקצוע ( אשר שכרם ימומן במשותף ).

  הדברים אמורים במשנה-תוקף, במקרה בו הדרישה מגיעה מן האגודה השיתופית או באמצעותה – במיוחד במידה שאיננה פועלת כגורם-מרכז המתווך בין המועצה האזורית ובעלי-המגרשים, אלא כיזם-פיתוח הנסמך על התקשרויות חוזיות ועל החלטות פנימיות של האגודה.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.