לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אסף אהרוני

ביקורת בקיבוץ ללא ועדת ביקורת

כיצד ניתן לפעול לקיום ביקורת במצב שבו אין וועדת ביקורת פעילה באגודה השיתופית בגין היעדר חברים המעוניינים או מתאימים לתפקיד ?

item.Author מנהל הפורום עו"ד מרדכי שחם

שלום רב! .א) גם במצב עגום כמתואר בשאלה, כמו גם מצב בו "ועדת-ביקורת" קיימת אך אינה מתפקדת – אין לשכוח את גורמי הביקורת האחרים של האגודה השיתופית, ובהם "ברית הפיקוח" אליה מסונפת האגודה, או "מבקר החשבונות" החיצוני שעל האגודה למנות כתחליף (בהעדר קשר ל"ברית פיקוח"), כמצוות סעיף 20 של החוק העיקרי בתחום: "פקודת האגודות השיתופיות". ב) כאשר לאגודה יש יועץ משפטי קבוע – גם הוא מהווה גורם ביקורת, כנובע מחובותיו לשמירת תקינות התנהלותם של האגודה ומוסדותיה על-פי הדין. זאת – מבלי לגרוע מחובותיהם ומאחריותם של בעלי התפקידים באגודה, לרבות מזכיר האגודה וכל אחד מחברי ועד-ההנהלה. ג) מעל כולם מצוי גם משרד "רשם האגודות השיתופיות": לפי סעיף 20 של הפקודה הנ"ל, "רשאי הרשם...להורות שפנקסי אגודה רשומה יבוקרו ע"י אחד מפקידי משרדו." אם לפי תקנון-האגודה נכללת ועדת-ביקורת בין מוסדותיה – חובה על האגודה, על-ידי כל הנוגעים בדבר, לפעול למינויה של ועדה כזו ולתיפקודה, כעולה גם מתקנת-משנה 4(א)(4) של "תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)", בדבר חובת הגשת דין-וחשבון של ועדת-הביקורת במסגרת "סדר היום של האסיפה הכללית השנתית". ד) במצב המתואר בשאלה, יש מקום לפנות לכל גורם הנזכר לעיל, להתערבותו, במיוחד אם תקנונה של האגודה כולל בין מוסדותיה גם "ועדת ביקורת".

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות