כפל כהונה בין תפקיד מנכל אגודה לראש ועד הנהלה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • זאבי

  נשלח ע"יזאבי 21:47, 23 באוגוסט 2013

  בקיבוץ שבו אני מתגורר משמש מנכ"ל הקיבוץ, אשר מנהל את עסקי האגודה גם כיו"ר ועד ההנהלה וגם בראש הועד המקומי (בישוב נבחרה נציגות). הקיבוץ והמנכ"ל לא קיבלו היתר מיוחד מרשם האגודות השיתופיות לביצוע שני התפקידים כאמור בסעיף 24(ג) לתקנות האגודות השיתופיות. כיצד ניתן לפעול ומיהו הרגולטור לטיפול בכפל הכהונה הזה? תודה

  השב
 • 00:19, 25 באוגוסט 2013

  שלום רב!
  לגבי מקרה כאמור באו תשובות מנהל-הפורום מיום 1/7/13 ומיום 29/7/13, עם איזכור תקנה 24(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות
  ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975", האוסרת על יו"ר ועד-ההנהלה של האגודה השיתופית לעסוק באגודה בתפקיד אחר - אף לא בעסקי האגודה.
  הסיפא של הוראת-התקנה מאפשרת לרשם האגודות השיתופיות לפטור את האגודה מהאיסור המדובר, בהתקיים "נסיבות מיוחדות", ולמעשה ולהלכה – כל עוד הן מתקיימות.

  מציאות "קיבוצית", בה מרכז אדם אחד שלשה תפקידי-מפתח, כמתואר בשאלה, נוגדת את המטרה והעיקרון אשר ביסוד החיקוק המדובר, אך היא עשויה להיות מוצדקת זמנית, בנסיבות מיוחדות, כגון צורך חיוני בהסתייעות בניסיון ובכישורים של בעל-התפקידים, עד להסדרת חלופה, או עד לסיום משימה מוגדרת.
  בתשובות מנהל-הפורום מהחודש הקודם אף הוצע, כי יו"ר-הועד יסתפק במעמד של חבר-ועד "מן השורה"; עדיין – "השורה הראשונה", ממנה יוכל להמשיך לתרום במישור הציבורי והחברתי. ברם, מי שמתעקש לרכז בידיו תפקידי-מפתח - מזמין לעצמו ביקורת פנימית, העשויה "לגלוש" להתערבות חיצונית.
  בהקשר זה, ואף מעליו – הוראת סעיף 57 של "פקודת האגודות השיתופיות", ולפיה:
  "כל אגודה....(ג) העושה כל דבר שפקודה זו או תקנות שעל פיה... אוסרות לעשות... הרי אותה אגודה, וכל פקיד המחויב ....למלא את התפקידים שאי מילויים ייחשב לעבירה, ואם אין פקיד כזה הרי כל חבר מחברי הועד... – מלבד אם הוכח שאותו חבר לא ידע את דבר מעשה העבירה או שניסה למנוע בעדה – ייאשמו בעבירה ויהיו צפויים לקנס ....וכל הממשיך בעבירה כזאת ייחשב כעובר עבירה חדשה בכל שבוע שבו הוא ממשיך בעבירה."

  נמען ראשי לפנייה בנושא, לבדיקה ולתיקון המצב, הינו אפוא "רשם האגודות השיתופיות", הממונה על אכיפת הוראות החיקוקים בתחום עליו הוא מופקד. סיבה מעשית נוספת לפנייה אליו – סמכותו לתת פטור לאגודה מתחולת הוראת תקנה 24(ג) הנדונה, אף אם באופן זמני, תוך התייחסות ספציפית לאדם או למקרה.
  ברם, נמענים ראשונים לפניות במקרה כמדובר – ראוי ורצוי כי יהיו נמענים "פנימיים": "רכז התפקידים" עצמו, חברי המזכירות האחרים, ציבור החברים בקיבוץ ( גם אם לא כולו ), היועץ המשפטי של הקיבוץ, וכן מזכירות התנועה הקיבוצית יחד עם הלשכה המשפטית שלה. לרשימה רחבה ומכובדת זו, יתכן שיהיה מקום להוסיף גם את יו"ר המועצה האזורית עם מבקר-הפנים והיועץ המשפטי שלה, כמי שיש להם נגיעה ואחריות למעמדו של יו"ר "הועד המקומי" בכל יישוב שיתופי שבמסגרת המועצה האזורית.
  מוצע כי כל פנייה בנושא תיעשה תחילה לנמענים מאלה, וככל הניתן - בחילופי-דברים בעל-פה, על דרך בירור דעות ועמדות, ובניסיון לגייס תמיכה ואף התערבות עניינית, כדי שכיבוד החובה שבדין ייעשה ללא צורך בהתערבות בעל-סמכות כרשם האגודות השיתופיות.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.