ביקורת באגודה שיתופית - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • רמה

  נשלח ע"ירמה 10:45, 10 באוקטובר 2013

  שלום רב, אני מתגוררת במושב שיתופי .רשות המים מעוניינת לערוך ביקורת ביישוב ומחייבת אותנו להציג מסמכים שונים על מנת לבדוק את שימושי המושב במים. האם על פי חוק אנחנו מחויבים לתת מסמכים לפקח של רשות המים לצורכי ביקורת?

  השב
 • 16:40, 11 באוקטובר 2013


  שלום רב!
  מחסור ארצי מתמשך במים, עקב שנות-משקעים שחונות לעומת עליה מבורכת במספר האוכלוסין, הביא בעשור האחרון להתערבות רשותית נרחבת – בדאגה למשק המים בישראל, על מקורותיו ו...ניצולו: בין היתר – ע"י תיקוני-חקיקה בהיקף ניכר, לפיהם גם הוקמה רשות ממלכתית למים ( ולביוב , שהינו גם מקור למים מושבים ), אשר לה הוענקו סמכויות מגוונות. סמכויות אלה באו לאפשר לא רק את הסדרת השימושים השונים למשאב החיוני, אלא גם לבקרה ולפיקוח על שמירת הוראות הדין המחייבות בנושא.
  מכוח "חוק המים, תשי"ט-1959" ו"חוק מדידת מים, תשט"ו-1955", עם תיקוני-החקיקה ששולבו בהם, הותקנו כללים מחייבים, וביניהם – "כל מפיק, ספק וצרכן חייב למסור למנהל הרשות הממשלתית, על פי דרישתו, פרטים מלאים לגבי כמויות המים שהוא מפיק, מספק או צורך...". מי שמקפיד על שמירת הכללים לגבי השימושים במים, אין לו לחשוש מהצגת נתונים.

  בכל הנוגע לנושא המים וצריכתם באגודה שיתופית של מתיישבים חקלאיים, מומלץ מינוייה של ועדת-משנה מיוחדת לנושא, אשר תתעדכן מן הרשות הממשלתית, מדי פעם, בכל הכללים, ההוראות והמיגבלות הנקבעים בנושא, תביא את המידע המתאים לידיעת כל צרכני-המים ביישוב, וכן תיזום ותרכז פעילויות של חיסכון במים ושל יעילות ניצולם.
  ועדה כזו תוכל גם לסייע בכל מגעיה של האגודה עם הרשות הממשלתית למים ולביוב, ולפי הצורך – גם להסתייע בייעוץ משפטי. אם ממצאי בקרה של הרשות מצביעים, לדעת הרשות, על חריגה מצד האגודה או צרכניה – הרי בצד בדיקה עצמית ותיקון שיבושים אצל האגודה, לפי הממצאים והצורך, ניתן לבחון אצל הרשות גם זאת: האם בקרה והערות דומות מצדה מופעלות גם כלפי אחרים? האם קיים אצל הרשות נוהל של "ועדת-חריגים"? ומה עשתה ועושה הרשות לשם הבאת ההוראות והמיגבלות לידיעת הצרכנים, כולל עדכונים ותזכורות ברצף הזמנים הנמשך?
  בכל הנוגע ליישובים שיתופיים אשר בתחומי מועצות אזוריות, מצופה כי כל מועצה תסייע בנושא זה בכללו, לרבות כגוף-ביניים בין הרשות לבין צרכניה שבתחום המועצה, ולרבות בריכוז פעילויות בהיקף רחב ויעיל יותר, בעבור התושבים ואגודותיהם.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.