צו מניעה לאסיפת כללית - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מורן

  נשלח ע"ימורן 14:43, 22 באוקטובר 2013

  שלום רב, האם ניתן למנוע קיום אסיפה כללית בדבר שינוי תקנון של אגודה שיתופית? המושב רוצה לבצע שינויים בתקנון וזימן אסיפה כללית לאשר את השינויים אני פניתי למושב מלפני זמן רב (וגם לרשם האגודות השיתופיות) לקבל מידע מהמושב אך עדין לא קיבלתי תשובה האם אפשר למנוע את קיום האסיפה עד אשר אקבל את המידע המבוקש? אם כן באיזו דרך? תודה

  השב
 • 12:47, 25 באוקטובר 2013


  שלום רב!
  הנטייה השיפוטית הכללית הינה, שלא למנוע התכנסות של אסיפה כללית; זאת - לא רק עקב רתיעה מהתערבות בחופש ההתכנסות ובחופש הביטוי, אלא גם מטעמים מעשיים: הרי יתכן כי הצעת-החלטה לא תזכה באסיפה לרוב הדרוש; וגם אם תתקבל לכאורה – ניתן יהיה לבחון את תקינות הליכי קבלתה, ואם תוכנה איננו פסול.
  זכותו של ציבור חברי האגודה השיתופית להביא לשינויים בתקנון-האגודה, שהיא זכות המובנת מאליה, בוטאה במפורש בתקנה 7(א) של "תקנות האגודות השיתופיות ( ייסוד ), תשל"ו-1976".
  עם זאת, לאור ההשלכות המשמעותיות של כל שינוי בתקנון האגודה – נקבעו בתקנת-משנה (ב) של התקנה הנ"ל תנאים ודרישות לגבי הליכים להסדרתו של תיקון כזה, ועמם גם בקרה של "רשם האגודות השיתופיות": אין תוקף לשום תיקון-תקנון, ללא אישורו של הרשם ורישום התיקון אצלו.
  תקנת-משנה 7(ו) אף מבהירה ומזהירה, כי "רשם האגודות השיתופיות לא יאשר בקשה לרישום תיקון לתקנות אגודה שיתופית, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו, כי קוימו הוראות תקנת משנה (ב)", אשר אלה קביעותיה-תנאיה :
  "(1) נכחו באסיפה הכללית הראשונה לפחות שני שלישים מכלל חברי האגודה, או באסיפה כללית נדחית מספר נוכחים כלשהו, ובלבד שהאסיפה הכללית הנדחית כונסה לא לפני עשרה ימים ולא יאוחר משלושים יום מיום כינוס האסיפה הכללית הראשונה;
  (2) הצביע בעד התיקון רוב של שלושה רבעים מהמצביעים, מלבד אם נקבע בתקנות האגודה רוב גדול יותר". ברם, לפי תקנת-משנה 7(ג), אם "אישר הרשם מראש ובכתב הצעת תיקון לתקנות אגודה שהוגשו לו מאת הועד – יכול שהצעת התיקון תתקבל ברוב של שני שלישים מהקולות שניתנו בהצבעה באסיפה כללית, יהא מספרם אשר יהא, ובלבד שהאסיפה הכללית לתיקון התקנות כונסה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תאריך אישור הרשם...";
  "(3) בסדר היום של האסיפה הכללית הכלול בהזמנה, הופיע סעיף מפורש בדבר תיקון התקנות, ובהזמנה לאסיפה כללית נדחית – צויין שההחלטה באותה אסיפה כללית יכולה להתקבל במספר חברים נוכחים כלשהו;
  (4) לפני ההצבעה באסיפה....חולק לחברי האגודה הסבר בכתב, הכולל את הרקע לתיקון המוצע, הנסיבות שהצריכו את התיקון ומשמעויות התיקון במלוא היקפן." בהקשר זה: לפי תקנת-משנה 7(ד) שם, בין המסמכים שחובה להגיש לרשם עם הבקשה לרישום תיקון-לתקנות – גם "ההסבר בכתב שחולק לחברים בהתאם לתקנת משנה 7(ב)(4)" הנ"ל.

  במצב דברים זה, בו כל הדרישות מחייבות במצטבר – לא נראה כי יש מקום לרמת הדאגה העולה מהשאלה, אך מבלי לגרוע מהצורך בעירנות הראויה ובפנייה מתאימה לדעת-הקהל ביישוב.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.