• 27 באוקטובר 2013

  ועד קהילתי

  האם יו"ר האגודה החקלאית יכול לשמש גם ביו"ר הועד הקהילתי?

  27 באוקטובר 2013
 • 30 באוקטובר 2013

  ועד קהילתי

  שלום רב!
  על-פי "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות )" ומכוחו, הוסדרה הסמכה רשותית-מוניציפאלית ל"ועד מקומי" של יישוב שיתופי
  ( כהגדרתו בצו הנ"ל ), כמעין שלוחה של המועצה האזורית, אשר בתחומה מצוי היישוב ( סעיף 90 ואילך של הצו ).
  "ועד מקומי" ביישוב שיתופי כמושב או קיבוץ, הינו "רשות מקומית" ( בדומה ל"עיריה" ול"מועצה מקומית" ) – גם לפי הגדרתה בחקיקה: "חוק הפרשנות, תשמ"א-1981", סעיף 3.

  בעבר הלא רחוק, בתקופת הקמתן של "הרחבות למגורים" במושבים ובקיבוצים – נוסדו אגודות-שיתופיות של משתכנים, הידועות כאגודות "קהילתיות"; אלה נועדו "לקלוט" את סמכויות הניהול המוניציפאלי, כתחליף ל"ועדים מקומיים" – אך הדבר לא נסתייע עד היום.

  על-פי הצו הנזכר לעיל בראש התשובה, יכול ועד-ההנהלה של האגודה החקלאית היישובית לשמש גם כ"ועד מקומי" – מציאות אפשרית, אשר אף היתה בעבר נחלת כל היישובים השיתופיים במשך שנים רבות, עד לתיקון הצו תוך יצירת האפשרות לבחירות נפרדות.
  על-פי רקע זה, אין אפוא מניעה כי תהיה חפיפה - חלקית ואפילו מלאה – בין ועד-הנהלה של שתי אגודות שיתופיות כאגודות החקלאית והקהילתית, אם קיימת ביישוב גם אגודה קהילתית; ממילא יכול שיכהן אותו אדם כיו"ר-ועד לשתי האגודות, כפי שיו"ר-ועד כזה יכול לכהן בועד המקומי ובאגודה החקלאית גם יחד.

  30 באוקטובר 2013
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?