• 7 בדצמבר 2013

  מחויבות חבר באגודה שיתופית חקלאית

  שלום רב,
  אני חברה באגודה חקלאית שיתופית אשר לה חוזה עיבוד קרקע הנקרא חוזה מטעים. לטענת מספר חברים באגודה, אין מחובתם להקים מטע. לפי טענתם ועל פי בירור שערכו בר"מי חוזה מטעים הוא שם כללי לעיבוד קרקע בכל צורת גידול. שאלותי:
  א. האם טענתם נכונה או לחילופין: כיצד ניתן לברר זאת?
  ב. מה מחויבותם כלפי שאר חברי האגודה השיתופית החקלאית אשר הקימו מטעים כלשון החוזה?
  בברכה
  אירית

  7 בדצמבר 2013
 • 8 בדצמבר 2013

  מחויבות חבר באגודה שיתופית חקלאית


  שלום רב!
  לפי המתואר בפנייה, המדובר באגודה שיתופית אשר רוב חבריה מגדלים מטעי-פרי בחלקות שהקצתה להם האגודה, בשטח חקלאי שהאגודה חוכרת מרשות מקרקעי ישראל ( רמ"י; בעבר – "מינהל מקרקעי ישראל" ); רק מספר חברים נמנעים מגידול מטעים בחלקותיהם, בטענה כי אינם חייבים בכך.
  ראשית יובהר, כי כל חבר חייב לשאת בחלקו היחסי בהוצאות הקבועות של האגודה, גם אם איננו מעבד את חלקתו בשטח המוחכר על-ידיה, לרבות בהוצאות תחזוקת צנרת השקייה, אם קיימת כזו לרשות כלל החברים. לפיכך נותרת השאלה: האם הימנעות מספר חברים מגידול מטעים פוגעת בשאר החברים באגודה?
  לגבי שאלה זו אין פרטים מצד הפונה, אך אם נראה לה כי קיימת פגיעה כלשהי – באגודה ו/או בחברים-מגדלי-המטעים – מן הנכון כי תופנה דרישה לבדיקת הנושא ע"י האגודה, באמצעות ועד-ההנהלה שלה, ולפי הצורך – בסיוע משפטי של עו"ד.
  בדיקה כזו תרכז את הפרטים העובדתיים והחשבונאיים הנוגעים לנושא, ותבחן את המצב העובדתי במלואו – בעיקר על רקע הוראות תקנון-האגודה, חוזה-החכירה של האגודה, מסמכים רלבנטיים אחרים ( אם ישנם ), החלטות האסיפה הכללית הקשורות לנושא הנבדק , התנהגויות הגורמים המעורבים בהווה ובעבר הקרוב ( אשר מהן ניתן להגיע למסקנות משפטיות ), וכן - תגובות החברים המבקשים לחרוג מן הכלל, אשר יש לתת להם הזדמנות להתייחס למסקנות המשפטיות והמעשיות שינבעו מן הבדיקה.

  8 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?