• 25 בדצמבר 2013

  מיסי וועד במושבים, האם יש מגבלה בחוק, בגובה המס

  שלום', אני משכיר דירה במושב שיש לו וועד מקומי שאחראי לגביית המים, ובנוסף גובה מס חודשי קבוע,וזה חוץ מהתשלום שאני משלם בנוסף עבור תשלומי ארנונה למועצה האיזורית, האם ישנם מגבלות בחוק, כמה הוועד מקומי ראשי לגבות? מה המקסימום? והאם שאני משלם את הארנונה למועצה, הוועד יכול להתנות אי תשלום מיסי וועד בניתוק המים, ע"פ מה שקראתי בפקודת המיסים של המועצה איזורית, מותר לוועד המקומי לגבות 12.70 ש"ח למטר מעבר למה שגובה המועצה לארנונה, אבל הוועד גובה סכום קבוע ללא קשר בכלל לגודל הדירה, האם זה חוקי?

  25 בדצמבר 2013
 • 27 בדצמבר 2013

  מיסי וועד במושבים, האם יש מגבלה בחוק, בגובה המס


  שלום רב!
  מי ששכר בית-מגורים במושב, מצוי - מבחינה מוניציפאלית - במצב דומה לשוכר נכס-מגורים ביישוב עירוני, וכן בדומה לבעל-הנכס
  ( המשכיר ) ממנו שכר את הבית. ביישוב שיתופי כמושב מפוצל מתן השירותים המוניציפאליים בין הרשות המקומית הראשית – היא המועצה האזורית – לבין "הוועד המקומי" של היישוב, שהינו מעין-שלוחה של המועצה; גם "הוועד המקומי" הינו בגדר רשות מקומית, אך סמכויות-הגבייה המוניציפאליות של שתי הרשויות הנ"ל יחדיו מוגבלות לשיעורים המירביים המתאימים, בראייה כוללת.
  בכל מקרה של צורך בבירור פרטי-חישוב או נתוני-בסיס לחישוב בנושאי חשבונות מוניציפאליים – מוצע לפנות לרשות המקומית אשר הנפיקה את החשבון; אם מדובר בדרישה מצד "הוועד המקומי", הרי בהעדר תשובה מספקת מצדו – ניתן לפנות "מעליו" למועצה האזורית, בדרישה המתאימה לבירור, וכן לתיקון כל טעות או חריגה שתתגלה. גם תשובה בלתי-מספקת מצד המועצה איננה בגדר "סוף פסוק", וגורמי-הביקורת הפנימיים והחיצוניים שלה הינם כתובת לפנייה מתאימה כנגדה.
  מכיוון שגם המשכיר, בעל-הנכס, הינו כתובת ( מקבילה וחופפת ) לדרישות תשלומי-ארנונה מוניציפאליים, הרי במקרה של שוכר – חובתו לשלם את המגיע ממנו כדין הינה גם חובה חוזית מצדו כלפי המשכיר; בד-בבד, כל דרישה חריגה מצד הרשות המקומית, הינה גם מעניינו של המשכיר, ונושא למעורבותו המתבקשת, ואף המתחייבת.

  אספקת המים נעשית לכל צרכן תוך חישוב נפרד, לפי היקפי-צריכה מדודים בשעון-מים ולפי תעריפים ידועים מראש, וברורה מאליה חובת הצרכן לתשלומם המלא והסדיר של חשבונות-המים הנוגעים לצריכתו.
  עם זאת, איום בניתוק אספקת המים לצרכן עקב אי תשלום חובות ארנונה ( להבדיל מתשלומים בעבור צריכת-המים ) הוא כנראה בגדר חשש משוער; אם יופנה כזה בפועל - ישמש מסלול הפניות והבירורים דלעיל גם למקרה כזה.

  תשומת-הלב מופנית כאן גם לתשובות מנהל-הפורום לשאלות מיום 21/11/12 ( "יחידת-דיור" ) ומיום 28/8/13 .  27 בדצמבר 2013
  • 27 בדצמבר 2013

   מיסי וועד במושבים, האם יש מגבלה בחוק, בגובה המס

   שלום עו"ד שחם

   תודה על התשובה, אני רוצה להדגיש שוב, בפקודת המיסים של המועצה האיזורית כתוב שארנונה למגורים היא 34 ש"ח למטר ובנוסף ראשי הועד המקומי ראשי לגבות עוד עד לסכום של 12.70 ש"ח מ"ר מגורים ובתנאי שלא יעלה על 45% מהתעריף ביחס לכל סיווג אותו גובה המועצה, היום בפועל הוועד המקומי גובה 185 ש"ח מכל תושב בלי קשר לגודל הדירה, במקרה של הדירה שלי של 90 מ"ר, העלות ממש פי שניים, במקום 95 ש"ח לחודש משלם 185 ש"ח, האם זה חוקי,?

   תודה, ושבת שלום

   27 בדצמבר 2013
   • 28 בדצמבר 2013

    מיסי וועד במושבים, האם יש מגבלה בחוק, בגובה המס


    שלום רב!
    בחינה משפטית איננה מוגבלת להשוואת נתונים חשבוניים בלבד. כמוצע בתשובה הקודמת, יש לפנות לרשות המקומית אשר הנפיקה את דרישות-התשלום – כאן "הוועד המקומי" – ולדרוש פירוט: מהם נתוני-הבסיס ומהו החישוב שביסוד סכום-הדרישה?
    פנייה כזו יכולה להיעשות בכתב ( עם העתק למועצה האזורית ), אך רצוי להקדים לכך פנייה בעל-פה, בטלפון או בשיחה ישירה, גם כדי לקבל תשובה מיידית. במסגרת הפנייה ניתן לשלב גם דרישה לתיקון ולהחזר כספי, אם מתברר כי הדרישות כללו רק ארנונה למגורים, וכי סכומיהן חרגו מהמסגרת החוקית המחייבת.
    במקרה כגון זה, כאשר מדובר בגורם ציבורי – ניתן להסתייע בחובתו לבחינה עצמית ולתיקון עצמי, טרם פנייה למיגוון ה"כתובות" הקיים, כנזכר בתשובה הקודמת.

    28 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?