• 21 בינואר 2014

  נוהל הוצאת חבר ועדה

  שלום רב.

  אני חברת הנהלה בישוב קהילתי.

  בישוב ועדות פעילות בתחומים רבים ומגוונים. כל חברי הועדות מתנדבים מתוך הישוב.

  מצאנו שבאחת מהועדות קיימת התנהלות בוטה, צעקנית ובעלת אופי דרסני של אחד מחברי הועדה.

  אשמח ללמוד מהי הדרך להוצאת חבר ועדה מתנדב משורותיה.

  תודה,

  סיגל

  21 בינואר 2014
 • 24 בינואר 2014

  נוהל הוצאת חבר ועדה

  שלום רב!
  התנדבות שלובה לא רק בנדיבות, אלא גם באדיבות; מי שמתנהג כמתואר בשאלה, באופן מתמשך ופוגע – איננו נראה כ"מתנדב", אלא כמי שמנסה לכפות עצמו על אחרים. כדי להיות "חבר" ב"ועדה" יש צורך גם במידה בסיסית של...חברות, ובמעגל הקרוב – כלפי יתר חברי-הועדה, וכלפי המערכת הארגונית בה משולבת הועדה.
  כל זאת ניתן להבהיר לאותו "מתנדב" – במסגרת הודעה מתאימה מצד ההנהלה, על כוונה להפסיק את השתתפותו בישיבות הועדה, אם לא יתאים את התנהגותו, מיידית, לנורמות המקובלות והמחייבות ( אף עם דרישה למתן הבטחה מתאימה מצדו, בכתב או בפני ההנהלה ).

  "מתנדב" נראה, לכאורה, כממונה-מטעם-עצמו, אך מבחינת המערכת הארגונית ביישוב – בהעדר מינוי בבחירה של הציבור – מותנה מעמדו כ"חבר-ועדה" בהסכמה של הנהלת הארגון ( בין כ"ועד מקומי" ובין כועד-הנהלה של אגודה שיתופית ); הסכמה זו ניתנת לביטול גם באופן חד-צדדי, בהחלטת-הנהלה הנסמכת על נימוק מתאים.
  עם זאת ראוי, כי צעד העלול לפגוע ב"מתנדב" וברוח-ההתנדבות ביישוב, ייעשה באותה רוח טובה, הנדרשת מכל המעורבים, כמוצע לעיל.

  עוד למעמדם של חברי ועדות-עזר ביישוב שיתופי או ביישוב קהילתי ( במיוחד לגבי אגודה שיתופית ) – מוסבת תשומת-הלב לתשובת מנהל-הפורום מיום 12/1/13.

  24 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?