• 28 בינואר 2014

  רשם האגודות

  שלום רב! האם רשם האגודות נכלל ברשימת הגופים המבוקרים עי" מבקר המדינה?

  28 בינואר 2014
 • 1 בפברואר 2014

  רשם האגודות

  שלום רב!
  כל משרדי הממשלה מצויים בין הגורמים המבוקרים על-ידי מבקר-המדינה, ובהם גם "משרד הכלכלה" ( שמו הקודם – "משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה" ), על אגפיו השונים, ובהם האגף לאיגוד שיתופי, אשר בראשו – "רשם האגודות השיתופיות". ברם, ביקורת זו נוגעת למסגרת האדמיניסטרטיבית של הגופים המבוקרים, ולמען פעולתם התקינה והיעילה במישור זה.
  יצויין עוד, כי לפי סעיף 30 של "חוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958", "דו"חות, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר במילוי תפקידיו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי."
  בתחום נוסף, מכהן מבקר-המדינה גם כ"נציב תלונות הציבור", לבירור תלונות ולקידום פתרונות לבעיות שונות של ציבור האזרחים, בענייניהם מול גופים מבוקרים; אך מאלה הוחרגו במפורש פעולות שיפוטיות או מעין-שיפוטיות – כהוראות סעיף 38 ל"חוק מבקר-המדינה" הנ"ל ( בכותרת "תלונות שאין לברר אותן" ): בפעולות אלה כפופים הגורמים המוסמכים לביקורת שיפוטית של בתי-המשפט, ו"נציבות תלונות הציבור" אינה מיועדת ואינה מסוגלת "להתחרות" בהם.
  מי שמבקש לחלוק על החלטה, פעולה או סירוב של "רשם האגודות השיתופיות", בהקשר לאחת (או יותר) מסמכויותיו הרבות והמגוונות בתחום האיגוד השיתופי – מוטב שיפנה לייעוץ משפטי מתאים, כדי לבחון את המקרה לגופו, ואת הדרך החוקית המתאימה לשינוי או לתיקון בהקשרו.

  1 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?