• 2 בספטמבר 2012

  קרובי משפחה בועד הנהלה

  אני מבקש לדעת מה קרבת המשפחה בה אסור לכהן
  ביחד בוועד ההנהלה
  האם רק לאשה/בעל,אח/אחות,הורים,סבים
  או גם לגיסים,דודים וכ"ו

  2 בספטמבר 2012
 • 2 בספטמבר 2012

  קרובי משפחה בועד הנהלה

  תקנה 26(ג) של תקנות-האגודות-השיתופיות בנושא "רשויות האגודה", אוסרות על כהונה בו-זמנית בוועד-ההנהלה של "אחים, בני זוג, הורים וצאצאיהם ובני זוגם".
  אם נבחרו לועד-ההנהלה נבחרים בקירבת-משפחה פוסלת כאמור, אזי חל חלקה הנוסף של הוראת התקנה: אם במשך 14 יום מהבחירה לא היתה התפטרות שתותיר רק אחד מהם - "יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר מבין הנבחרים", בעלי הקירבה המשפחתית.
  לגבי השאלה יצויין עוד, כי מחוקק-המשנה, מתקין-התקנה, מצא לנכון לאסור רק קירבה בדרגות שנימנו בתקנה, וטעמיו עמו.

  2 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?