מה חובה להציג במליאת תקציב - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • דודו

  נשלח ע"ידודו 20:32, 10 בפברואר 2014

  שלום האם יש חובה לדווח באסיפה השנתי על דו"ח רווח והפסד, מאזן, מצב חשבון , תזרים ... או כל דבר אחר מלבד הצעת התקציב עצמה? האם יש חובת הצגה לוועדת ביקורת או לאסיפה או רק לוועד??

  השב
 • 19:03, 15 בפברואר 2014

  שלום רב!
  תקנת-משנה 4(א) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" קובעת רשימה של נושאי-חובה, לכלילתם בדיוניה של כל אסיפה כללית שנתית באגודה השיתופית; בין אלה:
  "(4) אישור המאזן המבוקר כחוק וחשבון ריווח והפסד... (5) דיון בהערות הרשם, ברית הפיקוח ומבקר החשבונות של האגודה לגבי המאזן, אם היו כאלה. (6) אישור התקציב השנתי של האגודה, ואם מוצע להטיל על החברים מסים – אישור המסים האמורים. - - - (11) השימוש ברווחים, או הדרכים לכיסוי גרעונות". כל זאת – אפילו לא נכללו הדברים בתקנון-האגודה.
  לפי תקנת-משנה 4(ב) לתקנות הנ"ל – בידי רשם האגודות, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות של האגודה, לחייב את ועד-ההנהלה לשלוח "לכל אחד מחברי האגודה, לפי דרישתו, העתק מהמאזן ומחשבון הרווח וההפסד שבוקרו, 7 ימים לפחות לפני התאריך שנקבע לקיום האסיפה הכללית השנתית".
  לפי החוק, על האגודה להחזיק במשרדה, לעיון החברים, גם נוסח מלא של התקנות הנ"ל, וכן נוסח מלא ועדכני של תקנון-האגודה. ועד-ההנהלה, החייב לפעול לכיבוד הוראות הדין והתקנון, אמור לעיין במסמכים אלה ולפעול על-פיהם, אף ללא צורך בתזכורת או דרישה.
  יש להזכיר עוד, כי לפי תקנה 9 של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )": "אגודה שאיננה חברה בברית פיקוח, חייבת להודיע לרשם – תוך שלושים יום – על מינויו של מבקר חשבונות בידי האסיפה הכללית ועל פקיעת כהונתו."

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.