• 26 בפברואר 2014

  מיסי אגודה

  שלום רב,
  1.האם העלאת מיסי האגודה חייבת בסעיף הצבעה באסיפת חברים ונימוק על בקשת העלאת מיסים ?
  2. האם הסכם בניה של בתים חדשים בישוב - הסכם ארוך טווח כ- 15 שנה קדימה לא זקוק לאישור אסיפת חברים ?
  בתודה מראש
  אבנר

  26 בפברואר 2014
 • 28 בפברואר 2014

  מיסי אגודה

  שלום רב!
  1) נושא העלאת מסים באגודה השיתופית נכלל בתשובת מנהל-הפורום לשאלה מיום 10/2/14, בהקשר לפיסקה 4(א)(6) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )", הנזכרת שם. הטלת תשלומי-חובה על חברים באגודה, הנעשית לפי הדין והתקנון, הינה בסמכות האסיפה הכללית; כך גם לגבי הגדלה של תשלום-חובה כאמור. כל העלאת תשלום-חובה באגודה מחייב גם הסבר מתאים, אשר יצדיק את שיעורו.

  2) ככלל, כל נושא החורג באופן ממשי מניהול העניינים הרגיל באגודה השיתופית – ראוי כי ועד-ההנהלה יקבל לגביו את אישור האסיפה הכללית; הדבר הוא אף מעניינם של חברי-הוועד עצמם, הנושאים באחריות לפעולות הוועד, ולתוצאות של פעילויות אשר יימצאו כחורגות ממסגרת ההסמכות הקיימות.
  הדברים אמורים גם לגבי התקשרויות חוזיות בלתי-שגרתיות, ואף רבות משמעות, כ"הסכם-בנייה" הנוגע למקרקעי היישוב, מה גם אם הוא מיועד לתקופה ארוכה של 15 שנה ( החורגת גם ממסגרת חוזה-החכירה התקופתי שבידי האגודה ). בעניין כזה מתחייב דיון באסיפה הכללית, אשר בפניה ראוי כי תובא – בין היתר - גם חוות-דעת משפטית, בכתב או בעל-פה, לגבי תקינות המהלך ולגבי השלכות צפויות בעקבותיו, בשילוב הבהרת התניות-הגנה מתאימות לטובת האגודה מול המתקשר בהסכם המיועד .

  28 בפברואר 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?